VITAJTE NA STRÁNKACH
  Gymnázia M.R. Štefánika v Košiciach!

  Všeobecné vyhlásenie


   

  Táto stránka bola vyvinutá pre potreby Gymnázia M. R. Štefánika v Košiciach. Prezeranie tejto internetovej stránky je bez akýchkoľvek obmedzení. Gymnázium M. R. Štefánika v Košiciach zodpovedá za obsah a štruktúru nachádzajúcu sa na jej stránkach, avšak nezodpovedá za obsah a štruktúru stránok, na ktoré odkazuje a ktoré nie sú jej vlastníctvom.

   

  Gymnázium M. R. Štefánika v Košiciach si vyhradzuje právo na zmenu obsahu a štruktúry týchto stránok a na zmenu týchto všeobecných podmienok.

   

  Všetky texty, obrázky, značky, údaje a ďalšie informácie podliehajú zákonu o autorskom práve a ďalším súvisiacim ustanoveniam a sú vlastníctvom Gymnázia M. R. Štefánika v Košiciach alebo tretích strán zmluvne viazaných s Gymnáziom M. R. Štefánika v Košiciach. Používanie akýchkoľvek textov, obrázkov, značiek, údajov a ďalších informácií je možné iba s písomným súhlasom Gymnázia M. R. Štefánika v Košiciach.

   

  Všetky osobné údaje získava Gymnázium M. R. Štefánika v Košiciach od užívateľov stránky s ich súhlasom, používa ich iba na ten účel, za ktorým ich získala (kontakt, dopyt, otázky a odpovede) a jedná s nimi v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov.