VITAJTE NA STRÁNKACH
  Gymnázia M.R. Štefánika v Košiciach!

  Skúšky DELF


   

  Certifikované centrum skúšok DELF

   

  Od r. 2002 je naše gymnázium certifikovaným centrom skúšok DELF. DELF je systém medzinárodne platných a uznávaných certifikátov z francúzskeho jazyka na úrovni A1 až B2 (od začiatočníkov po pokročilých). Gymnázium M.R.Štefánika v spolupráci s ALLIANCE FRANÇAISE Košice organizuje skúšky na získanie certifikátu DELF scolaire:  
   

  Medzinárodná skúška DELF scolaire A1, A2, B1 a B2 sa uskutoční v dňoch od 11.02.2019 do 15.02.2019.

   

  Zápis na skúšku trvá do 11. januára 2019.

   

  Detailné harmonogramy budú zverejnené na dverách učební V.FB, IV.FB na 1. poschodí.

   

  Prihláška na stiahnutie: Prihlaska_DELF_SCOLAIRE.pdf

   

  Poplatok sa vypláca priamo na bankový účet ALLIANCE FRANCAISE Košice: IBAN: SK71 1100 0000 0026 2671 8195,  SWIFT: TATRSKBX IČO/DIČ: 313 111 81, do správy pre príjemcu je nutné uviesť priezvisko žiaka a sídlo školy. Variabilný symbol: dátum narodenia.
   

  Medzinárodnú skúšku DELF scolaire môžu absolvovať aj žiaci iných stredných škôl.
   

  V prípade záujmu je možné kontaktovať Mgr. F. Kendrová: f.kendrova@gmail.com