VITAJTE NA STRÁNKACH
  Gymnázia M.R. Štefánika v Košiciach!

  Školská jedáleň


   

  xxx

   

  Dobrý deň, milí stravníci, vítame Vás v tunajšej školskej jedálni

  pri Gymnáziu M. R. Štefánika, Košice.


              V tunajšej ŠJ sa pripravuje strava z denne dodávaných surovín - čerstvé mäsá, zelenina, ovocie a ostatné potraviny najvyššej kvality, podľa možnosti prevažne od slovenských dodávateľov.

   

  Skladba jedálnych lístkov je v súlade s požiadavkami upravenými v školskom zákone a vo Vyhláške MŠVVaŠ SR č. 330/2009 Z.z. o zariadení školského stravovania, o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

   

  Prihláška_na_obedy - 2020-2021.pdf
  Odhlasovací_lístok_na_obedy_-_2020_2021.pdf                                                                                                                       

  Info_k_Prihláške_na_obedy_-_2020_2021.pdf

  Oznam.pdf

   

  Jedálny lístok – aktuálny, aj za predchádzajúce obdobia, je vystavený na nástenke, tiež na internete - na stránke školy alebo na portáli e-školy.sk 

   

  O prípravu a výdaj stravy v súlade s požiadavkami na špecifiká školského stravovania a hygienické predpisy sa stará kvalifikovaný kolektív ŠJ v nasledujúcom zložení:

   

  Bc. Jana Kmecová - vedúca ŠJ – t.č.: 055 6255704
  Kvetoslava Reforová - hlavná kuchárka
  Monika Puchká - kuchárka
  Jana Szabóová - prac. v prevádzke
  Dana Kollárová  - prac. v prevádzke

   

  Radi privítame objektívne názory, návrhy a pripomienky na zlepšenie činnosti tunajšej ŠJ v súlade s predpismi a požiadavkami týkajúcimi sa školského stravovania.

  Ak ste spokojní s našimi službami, povedzte to ďalej. Ak máte konkrétnu požiadavku, alebo návrh na riešenie, povedzte to nám - podľa možností nájdeme optimálne riešenie.

   

  POZOR! UPRAVENÉ A AKTUALIZOVANÉ INFORMÁCIE! /14.06.2017 ADMIN/

  Prihlásiť sa na obedy je možné kedykoľvek v kancelárii vedúcej ŠJ. Na obedy sa môže prihlásiť aj stravník, ktorý nebude chodiť na obed každý deň, ale pravidelne len v niektoré dni v týždni (napr. len pondelky alebo utorok a piatok). Poštové poukážky vydáva vedúca ŠJ po 25-tom v predchádzajúcom mesiaci na mesiac nasledujúci.

   

  Žiadame stravníkov, aby z prevádzkových dôvodov uhrádzali šeky za stravu najneskôr do 5. dňa v danom mesiaciÚhrada nákladov na stravovanie sa vykonáva mesačne vopred. 

  Preplatky za odhlásenú stravu sa odúčtujú za predchádzajúci mesiac po ukončení uzávierky stravného v šeku na mesiac nasledujúci. Obed bude poskytnutý len žiakom, ktorí majú uhradené stravné. 

   

   

  Stravné je možné uhradiť:


  - trvalým príkazom - prima - kvarta, Kvinta - Oktáva, 1 – 5 roč.:  do 10 dňa v mes.
  - cez internet banking – do poznámky uviesť priezvisko žiaka a triedu
  - šekom /platbou na pošte/

   

  Údaje pre platenie stravného prevodným a trvalým príkazom:

  IBAN: SK17 8180 0000 0070 0010 8371
  kód banky: 8180
  var. symbol: mesiac/rok/trieda

  Do poznámky - správy pre prijímateľa je potrebné uviesť priezvisko a triedu žiaka.

   

   

  Odhlásiť sa zo stravy:

  Odhlásiť sa zo stravy je možné deň vopred do 14:30 hod., osobne v ŠJ cez terminál,  do zošita alebo telefonicky.

  Mimoriadne, v prípade choroby, rodič odhlási žiaka ráno do 8:00 hod., telefonicky alebo e-mailom.

   

  Telefónne číslo: 055/625 57 04 (v prípade potreby je možné nechať odkaz na odkazovači)

  E-mail: jedalen.gmrske@hotmail.sk

   

   

  Informácie:

  Všetci stravníci, ktorím boli vydané čipy a karty, sa odhlasujú osobne, najneskôr deň vopred prostredníctvom terminálu. 

   

  Noví stravníci, ktorí si kartu vybavujú, alebo stravníci, ktorí si kartu alebo čip zabudli, sa odhlasujú písomne do zošita (pri okienku v ŠJ).

   

  U stravníka, ktorý je prihlásený na obed a nemohol sa odhlásiť na daný deň, pri predložení čipu, alebo karty môže obed vyzdvihnúť rodič.

   

  Všetci stravníci, ktorím boli vydané karty a čipy, sú povinní pri odbere obeda priložiť kartu, alebo čip.

   

  Pri strate, alebo poškodení karty sú dočasne, do vybavenia novej karty, k dispozícii čipy za zálohu 3 €. Čip sa zapožičiava u vedúcej ŠJ. Vrátiť sa dá len nepoškodený, funkčný čip!

   

  Pri zabudnutí karty, alebo čipu je stravník povinný sa prihlásiť u vedúcej ŠJ ešte pred výdajom obedov t.j. pred 12 hod., nie počas výdaja, nakoľko zdržiava výdaj stravy a všetkých stravníkov!

   

   

  Srdečne privítame v ŠJ nových stravníkov.

  Vedúca ŠJ

  Bc. Jana Kmecová