VITAJTE NA STRÁNKACH
  Gymnázia M.R. Štefánika v Košiciach!

  Maturita


   

  Organizáciu maturitnej skúšky upravuje zákon č. 245/2008 Z. z.  výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhláška č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách v platnom znení. Externú časť a písomnú formu internej časti maturitnej skúšky zabezpečuje Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (skratka NÚCEM).

   

   

   

  ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O MS 2020 (pdf)

   

   

   

   

  Maturitná skúška 2018

   

  INFORMÁCIE PRE VÝCHOVNÝCH PORADCOV, TRIEDNYCH UČITEĽOV, RODIČOV A ŽIAKOV GYMNÁZIA S VUJ SLOVENSKÝM.pdf

   

  Bratislava 2017

   


  Maturita 2018 - pokyny a informácie pre žiakov BS (pdf)

  Maturita 2018 - pokyny a informácie pre žiakov 4 ročných a 8 ročných gymnázií (pdf)