VITAJTE NA STRÁNKACH
  Gymnázia M.R. Štefánika v Košiciach!

  Študenti a rodičia  Na našom gymnáziu môžu uchádzači študovať v jednom z dvoch študijných odborov.
   
  Štruktúra školy, ako aj počty tried v jednotlivých ročníkoch, sa môžu každoročne meniť na základe kapacitných možností školy, predpokladaného záujmu žiakov o štúdium a na základe rozhodnutia zriaďovateľa.
   
  Škola sa nachádza v príjemnom prostredí mestského parku v blízkosti historického centra mesta.  V rámci projektu ROP prešla naša škola rozsiahlou rekonštrukciou (zateplenie, kúrenie, okná, rozvody a sociálne zariadenia).
   

  Gymnázium M. R. Štefánika v Košiciach je úplná stredná škola všeobecnovzdelávacieho charakteru v zriaďovateľskej pôsobnosti Okresného úradu s dvomi študijnými odbormi:

   

  • 7902 J – gymnázium 4- ročné a 8-ročné štúdium s rovnomerným zastúpením prírodovedných a humanitných predmetov a posilnenou výučbou cudzích jazykov
  • 7902 J 74 – gymnázium – bilingválne štúdium: 

                    a) slovensko-francúzska bilingválna sekcia so zameraním na štúdium vybraných prírodovedných
                        predmetov vo francúzskom jazyku (5- ročné štúdium)
                    b) slovensko-ruská bilingválna sekcia so zameraním na štúdium vybraných humanitných predmetov
                        v ruskom jazyku (5-ročné štúdium) zaradená do siete škôl s účinnosťou od 1.9.2014