VITAJTE NA STRÁNKACH
  Gymnázia M.R. Štefánika v Košiciach!

  Slovensko-ruská bilingválna sekcia


   

  • Zriadené za aktívnej podpory Ruskej ambasády a Asociácie rusistov Slovenska
  • Vyučovanie vybraných humanitných predmetov v RUJ (GEO, DEJ, RJL, UKL)
  • 5- ročné štúdium:
   • 1. ročník: určený na zvládnutie RUJ (18 hod. ruského jazyka týždenne)
   • 2. ročník: začiatok vyučovania GEO, DEJ, RJL, UKL v ruskom jazyku
   • 3. ročník: pokračovanie vyučovania GEO, DEJ, RJL, UKL v ruskom jazyku
   • 4. ročník: pokračovanie vyučovania GEO, DEJ, RJL, UKL v ruskom jazyku
   • 5. ročník: maturitná skúška zo SJL, RUJ, dvoch voliteľných predmetov v jazyku, v ktorom sa predmet vyučoval a MS z voliteľného predmetu zo skupiny prírodovedných, spoločenskovedných alebo ostatných predmetov
  • Benefity:
   • odborná štátnica z RUJ ako súčasť MS
   • výmenné študijné pobyty žiakov v Ruskej federácii
   • nadštandardná jazyková príprava žiakov
   • predpoklad uplatnenia sa absolventov na domácich i zahraničných VŠ, ako i na trhu práce