VITAJTE NA STRÁNKACH
  Gymnázia M.R. Štefánika v Košiciach!

  Moderné vzdelávanie - digitálne vzdelávanie


   

  Národný projekt: Moderné vzdelávanie - digitálne vzdelávanie pre všeobecno-vzdelávacie predmety

   

  xxxxxxxxx

   

  Operačný program: Vzdelávanie

   

  Spolufinancovaný fondom: Európsky sociálny fond

   

  Ciele projektu:

  Národný projekt Moderné vzdelávanie – digitálne vzdelávanie pre všeobecno-vzdelávacie predmety je spolufinancovaný z prostriedkov EÚ prostredníctvom Európskeho sociálneho fondu v rámci OP Vzdelávanie, ktorého podstatou je moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť.

   

  Strategický cieľ projektu: Strategickým cieľom je obsahová prestavba vzdelávania na základných a stredných školách s využitím inovatívnych foriem a metód výučby. Tá prispeje k zvýšeniu pripravenosti budúcich absolventov na súčasné a budúce potreby trhu práce, čím sa zvýši tvorba pridanej hodnoty pracovnej sily v SR a dlhodobej konkurencieschopnosti SR.

   

  Špecifický cieľ projektu: je inovácia obsahu a metód výučby, skvalitnenie výstupov vzdelávania pre potreby trhu práce vo vedomostnej spoločnosti.

   

  Národný projekt Moderné vzdelávanie – digitálne vzdelávanie pre všeobecno-vzdelávacie predmety je spolufinancovaný z prostriedkov Európskej únie. Spolu s Planétou vedomostí a ďalšími projektmi je súčasťou programu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR DIGIPEDIA2020, ktorý bol spustený za účelom modernizácie rezortu školstva v oblasti informatizácie a digitalizácie. Informácie o tomto programe sa nachádzajú na www.digipedia.sk.

   

  Aktivity projektu a ich časový rámec: od 14.03.2013 do 30.11.2015

   

  Hlavné aktivity projektu:

   

  1. Vypracovanie lokálneho obsahu pre žiakov ŽS a SŠ

  2. Zvýšenie popularizácie a motivácie žiakov a študentov vzdelávať sa v prírodovedných a technických predmetoch a smeroch.

   

  Projekt DIGIŠKOLA – Máme radi Slovensko


  xxxŽiaci V.O. a VII.AO sa v školskom roku 2014/2015 zapojili do projektu Digi skola. Cieľom projektu bolo ukázať, že v Košiciach a ich okolí majú ľudia široké možnosti na zmysluplné trávenie času. Oblasť Turnianskeho hradu a Zádielskej tiesňavy im ponúka možnosť spojiť šport, históriu a pobyt v prírode.


  Žiaci sa pomocou informačno-komunikačných technológií učili pracovať v teréne a následne spracovať získané video a fotopodklady, získavali praktické zručnosti a návyky (pozorovanie a výber vhodných objektov, fotografovanie, snímanie videí, vzájomná spolupráca).


  Projekt poukazuje na neobvyklé prepojenie športovej súčasnosti Košíc, regionálnej histórie a výnimočných prírodných krás okolia 2. najväčšieho mesta Slovenska.


  xxxVirtuálnu prehliadku Turnianskeho hradu a Zádielskej tiesňavy môžete absolvovať aj vy pomocou nášho videa Z Turne do Zádielu. Krátke videá, ktoré ho tvoria, natočili žiaci V.O a VII.AO, hudbu nahral Maroš Petruš – žiak VII.AO, komentár nahovorili žiaci VII.AO a finálne video vytvorili Mgr. I. Vrtišová a Mgr. M. Mikolajová.
  Na verzii vo francúzskom jazyku sa podieľali žiaci VII.AO pod vedením Mgr. M.N. Frištikovej.

   

   

  Metodický list: metodicky-list_z-turne-do-zadielu_info.pdf [ 301.44 KB ]


  Doplňujúci materiál k metodickému listu: doplnujuci-material-k-metodickemu-listu----z-turne-do-zadielu.pdf [ 2.9 MB ]


  Pracovné listy: pracovny-list_turniansky-hrad.pdf [ 965.91 KB ]pracovny-list_zadiel.pdf [ 1.23 MB ]


  Fogaléria

   

  Prezentácia na portáli www.tuuls.sk: http://tuul.sk/material/mame-radi-slovensko-z-turne-do-zadielu/