VITAJTE NA STRÁNKACH
  Gymnázia M.R. Štefánika v Košiciach!

  Erasmus


   

  Projekt: Erasmus +

   

  xxx

   

  Kľúčová akcia 1 – Mobilita jednotlivcov


  Táto kľúčová akcia podporuje mobilitu študentov a zamestnancov: príležitosti pre študentov, účastníkov vzdelávania, mladých ľudí a dobrovoľníkov a tiež pre profesorov, učiteľov, školiteľov, pracovníkov s mládežou, zamestnancov vzdelávacích inštitúcií a organizácií občianskej spoločnosti, aby získali študijné a/alebo profesionálne skúsenosti v inej krajine.

   

  Pokiaľ ide o zamestnancov, pracovníkov s mládežou a profesionálov pôsobiacich v oblastiach vzdelávania, odbornej prípravy a mládeže, očakáva sa, že činnosti mobility docielia tieto výsledky:


  1. lepšie kompetencie zúčastnených prepojené s ich profesijnými profilmi (výučba, odborná príprava, práca s mládežou atď.),
  2. hlbšie porozumenie postupom, politikám a systémom v oblastiach vzdelávania, odbornej prípravy alebo mládeže v jednotlivých krajinách,
  3. väčšia schopnosť odštartovať zmeny v príslušných vzdelávacích organizáciách, pokiaľ ide o modernizáciu a medzinárodnú otvorenosť,
  4. hlbšie porozumenie vzájomných prepojení medzi formálnym a neformálnym vzdelávaním, odbornou prípravou a trhom práce,
  5. lepšia kvalita práce a činností vykonávaných v prospech študentov, účastníkov vzdelávania, učňov, žiakov, dospelých študentov, mladých ľudí a dobrovoľníkov,
  6. hlbšie porozumenie a lepšia schopnosť reagovať na sociálnu, jazykovú a kultúrnu rozmanitosť,
  7. lepšia schopnosť riešiť potreby znevýhodnených osôb,
  8. väčšia podpora a propagácia činností mobility u študentov,
  9. väčšie možnosti z hľadiska profesionálneho a kariérneho rozvoja,
  10. lepšie kompetencie v oblasti cudzích jazykov,
  11. väčšia motivácia a uspokojenie v každodennej práci

   

  ROK 2019

  Prázdniny sú predovšetkým obdobím oddychu od školských lavíc, ale pre niektorých našich kolegov aj priestorom, keď si rozširujú vlastné vedomosti a rozvíjajú kompetencie potrebné za školskou katedrou. Aj toto leto 2019 naše tri kolegyne nadšene vycestovali na prelome júla a augusta do prímorského mestečka Scarborough vo Veľkej Británii a aktívne participovali na troch metodických kurzoch. Školenia s názvom: Language and methodology for teachers of English language – blended approach, Effective use of technology in teaching a Content and language integrated learning poskytla vzdelávacia inštitúcia Anglolang Scarborough www.anglolang.com s dlhoročnou tradíciou metodických kurzov.

  Školenia prebehli vďaka finančnej podpore Erasmus plus, ochote pedagógov prerušiť čas oddychu v rodinnom kruhu a podstúpiť takúto intenzívnu formu vzdelávania a podpore vedenia gymnázia. Kolegyniam týmto patrí za nás všetkých obrovská vďaka. Pozrite si fotodokumentáciu. (Uverejnené 02.10.2019)

   

   

   

   

  Silvia Krížeková

  GMRŠKE koordinátor pre Erasmus+, mobilita KA101 školské vzdelávanie www.erasmusplus.sk