VITAJTE NA STRÁNKACH
  Gymnázia M.R. Štefánika v Košiciach!

  Zmluvy


   

  xxxNa základe zákona č. 546/2010 Z.z. sú zákonom vymedzené subjekty povinné zverejňovať zmluvy, faktúry a objednávky.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Zverejnené zmluvy:

                                                       Sken originálu
                                                       zmluvy (*.pdf)

  Rok 2011                                                       

  Zmluva č. 001                           Z2011_001.pdf
  Zmluva č. 002                           Z2011_002.pdf
  Zmluva č. 003                           Z2011_003.pdf
  Zmluva č. 004                           Z2011_004.pdf
  Zmluva č. 005                           Z2011_005.pdf
  Zmluva č. 006                           Z2011_006.pdf

  Rok 2012                                                         

  Zmluva č. 007                           Z2011_007.pdf
  Zmluva č. 008                           Z2011_008.pdf
  Zmluva č. 009                           Z2011_009.pdf
  Zmluva č. 010                           Z2011_010.pdf
  Zmluva č. 011                           Z2011_011.pdf
  Zmluva č. 012                           Z2011_012.pdf
  Zmluva č. 013                           Z2011_013.pdf
  Zmluva č. 014                           Z2011_014.pdf
  Zmluva č. 015                           Z2011_015.pdf
  Zmluva č. 016                           Z2011_016.pdf
  Zmluva č. 017                           Z2011_017.pdf
  Zmluva č. 018                           Z2011_018.pdf
  Zmluva č. 019                           Z2011_019.pdf
  Zmluva č. 020                           Z2011_020.pdf
  Zmluva č. 021                           Z2011_021.pdf

  Rok 2013                                                         

  Zmluva č. 022                           Z2011_022.pdf
  Zmluva č. 023                           Z2011_023.pdf
  Zmluva č. 024                           Z2011_024.pdf
  Zmluva č. 025                           Z2011_025.pdf
  Zmluva č. 026                           Z2011_026.pdf
  Zmluva č. 027                           Z2011_027.pdf
  Zmluva č. 028                           Z2011_028.pdf
  Zmluva č. 029                           Z2011_029.pdf
  Zmluva č. 030                           Z2011_030.pdf
  Zmluva č. 031                           Z2011_031.pdf
  Zmluva č. 032                           Z2011_032.pdf
  Zmluva č. 033                           Z2011_033.pdf
  Zmluva č. 034                           Z2011_034.pdf
  Zmluva č. 035                           Z2011_035.pdf
  Zmluva č. 036                           Z2011_036.pdf
  Zmluva č. 037                           Z2011_037.pdf
  Zmluva č. 038                           Z2011_038.pdf
  Zmluva č. 039                           Z2011_039.pdf
  Zmluva č. 040                           Z2011_040.pdf
  Zmluva č. 041                           Z2011_041.pdf
  Zmluva č. 042                           Z2011_042.pdf
  Zmluva č. 043                           Z2011_043.pdf
  Zmluva č. 044                           Z2011_044.pdf
  Zmluva č. 045                           Z2011_045.pdf
  Zmluva č. 046                           Z2011_046.pdf
  Zmluva č. 047                           Z2011_047.pdf
  Zmluva č. 048                           Z2011_048.pdf
  Zmluva č. 049                           Z2011_049.pdf
  Zmluva č. 050                           Z2011_050.pdf
  Zmluva č. 051                           Z2011_051.pdf
  Zmluva č. 052                           Z2011_052.pdf
  Zmluva č. 053                           Z2011_053.pdf

  Rok 2014                                                         

  Zmluva č. 054                           Z2011_054.pdf
  Zmluva č. 055                           Z2011_055.pdf
  Zmluva č. 056                           Z2011_056.pdf
  Zmluva č. 057                           Z2011_057.pdf
  Zmluva č. 058                           Z2011_058.pdf
  Zmluva č. 059                           Z2011_059.pdf
  Zmluva č. 060                           Z2011_060.pdf
  Zmluva č. 061                           Z2011_061.pdf
  Zmluva č. 062                           Z2011_062.pdf
  Zmluva č. 063                           Z2011_063.pdf
  Zmluva č. 064                           Z2011_064.pdf
  Zmluva č. 065                           Z2011_065.pdf
  Zmluva č. 066                           Z2011_066.pdf
  Zmluva č. 067                           Z2011_067.pdf
  Zmluva č. 068                           Z2011_068.pdf
  Zmluva č. 069                           Z2011_069.pdf
  Zmluva č. 070                           Z2011_070.pdf
  Zmluva č. 071                           Z2011_071.pdf
  Zmluva č. 072                           Z2011_072.pdf
  Zmluva č. 073                           Z2011_073.pdf
  Zmluva č. 074                           Z2011_074.pdf
  Zmluva č. 075                           Z2011_075.pdf
  Zmluva č. 076                           Z2011_076.pdf
  Zmluva č. 077                           Z2011_077.pdf
  Zmluva č. 078                           Z2011_078.pdf
  Zmluva č. 079                           Z2011_079.pdf
  Zmluva č. 080                           Z2011_080.pdf
  Zmluva č. 081                           Z2011_081.pdf
  Zmluva č. 082                           Z2011_082.pdf
  Zmluva č. 083                           Z2011_083.pdf
  Zmluva č. 084                           Z2011_084.pdf
  Zmluva č. 085                           Z2011_085.pdf

  Rok 2015                                                         

  Zmluva č. 086                           Z2011_086.pdf
  Zmluva č. 087                           Z2011_087.pdf
  Zmluva č. 088                           Z2011_088.pdf
  Zmluva č. 089                           Z2011_089.pdf
  Zmluva č. 090                           Z2011_090.pdf
  Zmluva č. 091                           Z2011_091.pdf
  Zmluva č. 092                           Z2011_092.pdf
  Zmluva č. 093                           Z2011_093.pdf
  Zmluva č. 094                           Z2011_094.pdf
  Zmluva č. 095                           Z2011_095.pdf
  Zmluva č. 096                           Z2011_096.pdf
  Zmluva č. 097                           Z2011_097.pdf
  Zmluva č. 098                           Z2011_098.pdf
  Zmluva č. 099                           Z2011_099.pdf
  Zmluva č. 100                           Z2011_100.pdf
  Zmluva č. 101                           Z2011_101.pdf
  Zmluva č. 102                           Z2011_102.pdf
  Zmluva č. 103                           Z2011_103.pdf

  Zmluva č. 104                           Z2011_104.pdf

  Rok 2016                                                         

  Zmluva č. 105                           Z2011_105.pdf
  Zmluva č. 106                           Z2011_106.pdf
  Zmluva č. 107                           Z2011_107.pdf
  Zmluva č. 108                           Z2011_108.pdf
  Zmluva č. 109                           Z2011_109.pdf
  Zmluva č. 110                           Z2011_110.pdf
  Zmluva č. 111                           Z2011_111.pdf
  Zmluva č. 112                           Z2011_112.pdf
  Zmluva č. 113                           Z2011_113.pdf
  Zmluva č. 114                           Z2011_114.pdf
  Zmluva č. 115                           Z2011_115.pdf
  Zmluva č. 116                           Z2011_116.pdf
  Zmluva č. 117                           Z2011_117.pdf
  Zmluva č. 118                           Z2011_118.pdf
  Zmluva č. 119                           Z2011_119.pdf
  Zmluva č. 120                           Z2011_120.pdf
  Zmluva č. 121                           Z2011_121.pdf
  Zmluva č. 122                           Z2011_122.pdf
  Zmluva č. 123                           Z2011_123.pdf
  Zmluva č. 124                           Z2011_124.pdf
  Zmluva č. 125                           Z2011_125.pdf
  Zmluva č. 126                           Z2011_126.pdf
  Zmluva č. 127                           Z2011_127.pdf
  Zmluva č. 128                           Z2011_128.pdf

  Rok 2017      

  Zmluva č. 129                           Z2011_129.pdf
  Zmluva č. 130                           Z2011_130.pdf
  Zmluva č. 131                           Z2011_131.pdf
  Zmluva č. 132                           Z2011_132.pdf
  Zmluva č. 133                           Z2011_133.pdf
  Zmluva č. 134                           Z2011_134.pdf
  Zmluva č. 135                           Z2011_135.pdf
  Zmluva č. 136                           Z2011_136.pdf
  Zmluva č. 137                           Z2011_137.pdf
  Zmluva č. 138                           Z2011_138.pdf
  Zmluva č. 139                           Z2011_139.pdf
  Zmluva č. 140                           Z2011_140.pdf
  Zmluva č. 141                           Z2011_141.pdf
  Zmluva č. 142                           Z2011_142.pdf

  Rok 2018

  Zmluva č. 143                           Z2011_143.pdf
  Zmluva č. 144                           Z2011_144.pdf
  Zmluva č. 145                           Z2011_145.pdf
  Zmluva č. 146                           Z2011_146.pdf
  Zmluva č. 147                           Z2011_147.pdf
  Zmluva č. 148                           Z2011_148.pdf
  Zmluva č. 149                           Z2011_149.pdf
  Zmluva č. 150                           Z2011_150.pdf
  Zmluva č. 151                           Z2011_151.pdf
  Zmluva č. 152                           Z2011_152.pdf
  Zmluva č. 153                           Z2011_153.pdf
  Zmluva č. 154                           Z2011_154.pdf
  Zmluva č. 155                           Z2011_155.pdf
  Zmluva č. 156                           Z2011_156.pdf
  Zmluva č. 157                           Z2011_157.pdf
  Zmluva č. 158                           Z2011_158.pdf
  Zmluva č. 159                           Z2011_159.pdf
  Zmluva č. 160                           Z2011_160.pdf
  Zmluva č. 161                           Z2011_161.pdf

  Rok 2019

  Zmluva č. 162                           Z2011_162.pdf
  Zmluva č. 163                           Z2011_163.pdf
  Zmluva č. 164                           Z2011_164.pdf
  Zmluva č. 165                           Z2011_165.pdf
  Zmluva č. 166                           Z2011_166.pdf
  Zmluva č. 167                           Z2011_167.pdf
  Zmluva č. 168                           Z2011_168.pdf
  Zmluva č. 169                           Z2011_169.pdf
  Zmluva č. 170                           Z2011_170.pdf
  Zmluva č. 171                           Z2011_171.pdf
  Zmluva č. 172                           Z2011_172.pdf
  Zmluva č. 173                           Z2011_173.pdf
  Zmluva č. 174                           Z2011_174.pdf
  Zmluva č. 175                           Z2011_175.pdf
  Zmluva č. 176                           Z2011_176.pdf
  Zmluva č. 177                           Z2011_177.pdf
  Zmluva č. 178                           Z2011_178.pdf
  Zmluva č. 179                           Z2011_179.pdf
  Zmluva č. 180                           Z2011_180.pdf

  Rok 2020

  Zmluva č. 181                           Z2011_181.pdf
  Zmluva č. 182                           Z2011_182.pdf
  Zmluva č. 183                           Z2011_183.pdf
  Zmluva č. 184                           Z2011_184.pdf
  Zmluva č. 185                           Z2011_185.pdf
  Zmluva č. 186                           Z2011_186.pdf
  Zmluva č. 187                           Z2011_187.pdf
  Zmluva č. 188                           Z2011_188.pdf
  Zmluva č. 189                           Z2011_189.pdf
  Zmluva č. 190                           Z2011_190.pdf
  Zmluva č. 191                           Z2011_191.pdf
  Zmluva č. 192                           Z2011_192.pdf
  Zmluva č. 193                           Z2011_193.pdf