VITAJTE NA STRÁNKACH
  Gymnázia M.R. Štefánika v Košiciach!

  Objednávky


   

  xxxNa základe zákona č. 546/2010 Z.z. sú zákonom vymedzené subjekty povinné zverejňovať zmluvy, faktúry a objednávky.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Zverejnené objednávky:

  Rok 2020                                                         

  Obednávky                                                    Objednávky_2020.pdf

  Rok 2019                                                         

  Obednávky                                                    Objednávky_2019.pdf

  Rok 2018                                                         

  Obednávky                                                    Objednávky_2018.pdf

  Rok 2017                                                         

  Obednávky                                                    Objednávky_2017.pdf

  Rok 2016                                                         

  Obednávky                                                    Objednávky_2016.pdf

  Rok 2015                                                         

  Obednávky                                                    Objednávky_2015.pdf

  Rok 2014                                                         

  Obednávky                                                    Objednávky_2014.pdf

  Rok 2013                                                         

  Objednávky                                                   Objednávky_2013.pdf

  Rok 2012     

  Objednávky                                                   Objednávky_2012.pdf

                                                    

                                                    Archív

                                 Objednávka vo formáte     Sken originálu
                                     MS Word (*.doc)       objednávky (*.pdf)

  Rok 2011                                                         

  Objednávka č. 001           O2011_001.doc         O2011_001.pdf
  Objednávka č. 002           O2011_002.doc         O2011_002.pdf
  Objednávka č. 003           O2011_003.doc         O2011_003.pdf
  Objednávka č. 004           O2011_004.doc         O2011_004.pdf
  Objednávka č. 005           O2011_005.doc         O2011_005.pdf
  Objednávka č. 006           O2011_006.doc         O2011_006.pdf
  Objednávka č. 007           O2011_007.doc         O2011_007.pdf
  Objednávka č. 008           O2011_008.doc         O2011_008.pdf
  Objednávka č. 009           O2011_009.doc         O2011_009.pdf
  Objednávka č. 010           O2011_010.doc         O2011_010.pdf
  Objednávka č. 011           O2011_011.doc         O2011_011.pdf
  Objednávka č. 012           O2011_012.doc         O2011_012.pdf
  Objednávka č. 013           O2011_013.doc         O2011_013.pdf
  Objednávka č. 014           O2011_014.doc         O2011_014.pdf
  Objednávka č. 015           O2011_015.doc         O2011_015.pdf
  Objednávka č. 016           O2011_016.doc         O2011_016.pdf
  Objednávka č. 017           O2011_017.doc         O2011_017.pdf
  Objednávka č. 018           O2011_018.doc         O2011_018.pdf
  Objednávka č. 019           O2011_019.doc         O2011_019.pdf
  Objednávka č. 020           O2011_020.doc         O2011_020.pdf
  Objednávka č. 021           O2011_021.doc         O2011_021.pdf
  Objednávka č. 022           O2011_022.doc         O2011_022.pdf
  Objednávka č. 023           O2011_023.doc         O2011_023.pdf
  Objednávka č. 024           O2011_024.doc         O2011_024.pdf
  Objednávka č. 025           O2011_025.doc         O2011_025.pdf
  Objednávka č. 026           O2011_026.doc         O2011_026.pdf
  Objednávka č. 027           O2011_027.doc         O2011_027.pdf
  Objednávka č. 028           O2011_028.doc         O2011_028.pdf
  Objednávka č. 029           O2011_029.doc         O2011_029.pdf
  Objednávka č. 030           O2011_030.doc         O2011_030.pdf
  Objednávka č. 031           O2011_031.doc         O2011_031.pdf
  Objednávka č. 032           O2011_032.doc         O2011_032.pdf
  Objednávka č. 033           O2011_033.doc         O2011_033.pdf
  Objednávka č. 034           O2011_034.doc         O2011_034.pdf
  Objednávka č. 035           O2011_035.doc         O2011_035.pdf
  Objednávka č. 036           O2011_036.doc         O2011_036.pdf
  Objednávka č. 037           O2011_037.doc         O2011_037.pdf
  Objednávka č. 038           O2011_038.doc         O2011_038.pdf
  Objednávka č. 039           O2011_039.doc         O2011_039.pdf
  Objednávka č. 040           O2011_040.doc         O2011_040.pdf
  Objednávka č. 041           O2011_041.doc         O2011_041.pdf
  Objednávka č. 042           O2011_042.doc         O2011_042.pdf
  Objednávka č. 043           O2011_043.doc         O2011_043.pdf
  Objednávka č. 044           O2011_044.doc         O2011_044.pdf
  Objednávka č. 045           O2011_045.doc         O2011_045.pdf
  Objednávka č. 046           O2011_046.doc         O2011_046.pdf
  Objednávka č. 047           O2011_047.doc         O2011_047.pdf
  Objednávka č. 048           O2011_048.doc         O2011_048.pdf
  Objednávka č. 049           O2011_049.doc         O2011_049.pdf
  Objednávka č. 050           O2011_050.doc         O2011_050.pdf
  Objednávka č. 051           O2011_051.doc         O2011_051.pdf
  Objednávka č. 052           O2011_052.doc         O2011_052.pdf
  Objednávka č. 053           O2011_053.doc         O2011_053.pdf
  Objednávka č. 054           O2011_054.doc         O2011_054.pdf
  Objednávka č. 055           O2011_055.doc         O2011_055.pdf
  Objednávka č. 056           O2011_056.doc         O2011_056.pdf
  Objednávka č. 057           O2011_057.doc         O2011_057.pdf
  Objednávka č. 058           O2011_058.doc         O2011_058.pdf
  Objednávka č. 059           O2011_059.doc         O2011_059.pdf
  Objednávka č. 060           O2011_060.doc         O2011_060.pdf
  Objednávka č. 061           O2011_061.doc         O2011_061.pdf
  Objednávka č. 062           O2011_062.doc         O2011_062.pdf
  Objednávka č. 063           O2011_063.doc         O2011_063.pdf
  Objednávka č. 064           O2011_064.doc         O2011_064.pdf
  Objednávka č. 065           O2011_065.doc         O2011_065.pdf
  Objednávka č. 066           O2011_066.doc         O2011_066.pdf
  Objednávka č. 067           O2011_067.doc         O2011_067.pdf
  Objednávka č. 068           O2011_068.doc         O2011_068.pdf
  Objednávka č. 069           O2011_069.doc         O2011_069.pdf
  Objednávka č. 070           O2011_070.doc         O2011_070.pdf
  Objednávka č. 071           O2011_071.doc         O2011_071.pdf
  Objednávka č. 072           O2011_072.doc         O2011_072.pdf
  Objednávka č. 073           O2011_073.doc         O2011_073.pdf
  Objednávka č. 074           O2011_074.doc         O2011_074.pdf
  Objednávka č. 075           O2011_075.doc         O2011_075.pdf
  Objednávka č. 076           O2011_076.doc         O2011_076.pdf
  Objednávka č. 077           O2011_077.doc         O2011_077.pdf
  Objednávka č. 078           O2011_078.doc         O2011_078.pdf
  Objednávka č. 079           O2011_079.doc         O2011_079.pdf
  Objednávka č. 080           O2011_080.doc         O2011_080.pdf
  Objednávka č. 081           O2011_081.doc         O2011_081.pdf
  Objednávka č. 082           O2011_082.doc         O2011_082.pdf
  Objednávka č. 083           O2011_083.doc         O2011_083.pdf
  Objednávka č. 084           O2011_084.doc         O2011_084.pdf
  Objednávka č. 085           O2011_085.doc         O2011_085.pdf
  Objednávka č. 086           O2011_086.doc         O2011_086.pdf
  Objednávka č. 087           O2011_087.doc         O2011_087.pdf
  Objednávka č. 088           O2011_088.doc         O2011_088.pdf
  Objednávka č. 089           O2011_089.doc         O2011_089.pdf
  Objednávka č. 090           O2011_090.doc         O2011_090.pdf
  Objednávka č. 091           O2011_091.doc         O2011_091.pdf
  Objednávka č. 092           O2011_092.doc         O2011_092.pdf
  Objednávka č. 093           O2011_093.doc         O2011_093.pdf
  Objednávka č. 094           O2011_094.doc         O2011_094.pdf
  Objednávka č. 095           O2011_095.doc         O2011_095.pdf
  Objednávka č. 096           O2011_096.doc         O2011_096.pdf
  Objednávka č. 097           O2011_097.doc         O2011_097.pdf
  Objednávka č. 098           O2011_098.doc         O2011_098.pdf
  Objednávka č. 099           O2011_099.doc         O2011_099.pdf
  Objednávka č. 100           O2011_100.doc         O2011_100.pdf
  Objednávka č. 101           O2011_101.doc         O2011_101.pdf
  Objednávka č. 102           O2011_102.doc         O2011_102.pdf
  Objednávka č. 103           O2011_103.doc         O2011_103.pdf
  Objednávka č. 104           O2011_104.doc         O2011_104.pdf
  Objednávka č. 105           O2011_105.doc         O2011_105.pdf
  Objednávka č. 106           O2011_106.doc         O2011_106.pdf
  Objednávka č. 107           O2011_107.doc         O2011_107.pdf
  Objednávka č. 108           O2011_108.doc         O2011_108.pdf
  Objednávka č. 109           O2011_109.doc         O2011_109.pdf
  Objednávka č. 110           O2011_110.doc         O2011_110.pdf
  Objednávka č. 111           O2011_111.doc         O2011_111.pdf
  Objednávka č. 112           O2011_112.doc         O2011_112.pdf
  Objednávka č. 113           O2011_113.doc         O2011_113.pdf
  Objednávka č. 114           O2011_114.doc         O2011_114.pdf
  Objednávka č. 115           O2011_115.doc         O2011_115.pdf
  Objednávka č. 116           O2011_116.doc         O2011_116.pdf
  Objednávka č. 117           O2011_117.doc         O2011_117.pdf
  Objednávka č. 118           O2011_118.doc         O2011_118.pdf
  Objednávka č. 119           O2011_119.doc         O2011_119.pdf
  Objednávka č. 120           O2011_120.doc         O2011_120.pdf
  Objednávka č. 121           O2011_121.doc         O2011_121.pdf
  Objednávka č. 122           O2011_122.doc         O2011_122.pdf
  Objednávka č. 123           O2011_123.doc         O2011_123.pdf
  Objednávka č. 124           O2011_124.doc         O2011_124.pdf
  Objednávka č. 125           O2011_125.doc         O2011_125.pdf
  Objednávka č. 126           O2011_126.doc         O2011_126.pdf
  Objednávka č. 127           O2011_127.doc         O2011_127.pdf
  Objednávka č. 128           O2011_128.doc         O2011_128.pdf
  Objednávka č. 129           O2011_129.doc         O2011_129.pdf
  Objednávka č. 130           O2011_130.doc         O2011_130.pdf
  Objednávka č. 131           O2011_131.doc         O2011_131.pdf
  Objednávka č. 132           O2011_132.doc         O2011_132.pdf
  Objednávka č. 133           O2011_133.doc         O2011_133.pdf
  Objednávka č. 134           O2011_134.doc         O2011_134.pdf
  Objednávka č. 135           O2011_135.doc         O2011_135.pdf
  Objednávka č. 136           O2011_136.doc         O2011_136.pdf
  Objednávka č. 137           O2011_137.doc         O2011_137.pdf
  Objednávka č. 138           O2011_138.doc         O2011_138.pdf
  Objednávka č. 139           O2011_139.doc         O2011_139.pdf
  Objednávka č. 140           O2011_140.doc         O2011_140.pdf
  Objednávka č. 141           O2011_141.doc         O2011_141.pdf
  Objednávka č. 142           O2011_142.doc         O2011_142.pdf
  Objednávka č. 143           O2011_143.doc         O2011_143.pdf
  Objednávka č. 144           O2011_144.doc         O2011_144.pdf
  Objednávka č. 145           O2011_145.doc         O2011_145.pdf
  Objednávka č. 146           O2011_146.doc         O2011_146.pdf
  Objednávka č. 147           O2011_147.doc         O2011_147.pdf
  Objednávka č. 148           O2011_148.doc         O2011_148.pdf
  Objednávka č. 149           O2011_149.doc         O2011_149.pdf
  Objednávka č. 150           O2011_150.doc         O2011_150.pdf
  Objednávka č. 151           O2011_151.doc         O2011_151.pdf
  Objednávka č. 152           O2011_152.doc         O2011_152.pdf
  Objednávka č. 153           O2011_153.doc         O2011_153.pdf
  Objednávka č. 154           O2011_154.doc         O2011_154.pdf
  Objednávka č. 155           O2011_155.doc         O2011_155.pdf
  Objednávka č. 156           O2011_156.doc         O2011_156.pdf
  Objednávka č. 157           O2011_157.doc         O2011_157.pdf
  Objednávka č. 158           O2011_158.doc         O2011_158.pdf
  Objednávka č. 159           O2011_159.doc         O2011_159.pdf
  Objednávka č. 160           O2011_160.doc         O2011_160.pdf
  Objednávka č. 161           O2011_161.doc         O2011_161.pdf
  Objednávka č. 162           O2011_162.doc         O2011_162.pdf
  Objednávka č. 163           O2011_163.doc         O2011_163.pdf
  Objednávka č. 164           O2011_164.doc         O2011_164.pdf
  Objednávka č. 165           O2011_165.doc         O2011_165.pdf
  Objednávka č. 166           O2011_166.doc         O2011_166.pdf
  Objednávka č. 167           O2011_167.doc         O2011_167.pdf
  Objednávka č. 168           O2011_168.doc         O2011_168.pdf
  Objednávka č. 169           O2011_169.doc         O2011_169.pdf
  Objednávka č. 170           O2011_170.doc         O2011_170.pdf
  Objednávka č. 171           O2011_171.doc         O2011_171.pdf
  Objednávka č. 172           O2011_172.doc         O2011_172.pdf
  Objednávka č. 173           O2011_173.doc         O2011_173.pdf
  Objednávka č. 174           O2011_174.doc         O2011_174.pdf
  Objednávka č. 175           O2011_175.doc         O2011_175.pdf
  Objednávka č. 176           O2011_176.doc         O2011_176.pdf
  Objednávka č. 177           O2011_177.doc         O2011_177.pdf
  Objednávka č. 178           O2011_178.doc         O2011_178.pdf
  Objednávka č. 179           O2011_179.doc         O2011_179.pdf
  Objednávka č. 180           O2011_180.doc         O2011_180.pdf
  Objednávka č. 181           O2011_181.doc         O2011_181.pdf
  Objednávka č. 182           O2011_182.doc         O2011_182.pdf
  Objednávka č. 183           O2011_183.doc         O2011_183.pdf
  Objednávka č. 184           O2011_184.doc         O2011_184.pdf
  Objednávka č. 185           O2011_185.doc         O2011_185.pdf
  Objednávka č. 186           O2011_186.doc         O2011_186.pdf
  Objednávka č. 187           O2011_187.doc         O2011_187.pdf
  Objednávka č. 188           O2011_188.doc         O2011_188.pdf
  Objednávka č. 189           O2011_189.doc         O2011_189.pdf
  Objednávka č. 190           O2011_190.doc         O2011_190.pdf
  Objednávka č. 191           O2011_191.doc         O2011_191.pdf
  Objednávka č. 192           O2011_192.doc         O2011_192.pdf
  Objednávka č. 193           O2011_193.doc         O2011_193.pdf
  Objednávka č. 194           O2011_194.doc         O2011_194.pdf
  Objednávka č. 195           O2011_195.doc         O2011_195.pdf
  Objednávka č. 196           O2011_196.doc         O2011_196.pdf
  Objednávka č. 197           O2011_197.doc         O2011_197.pdf
  Objednávka č. 198           O2011_198.doc         O2011_198.pdf
  Objednávka č. 199           O2011_199.doc         O2011_199.pdf
  Objednávka č. 200           O2011_200.doc         O2011_200.pdf
  Objednávka č. 201           O2011_201.doc         O2011_201.pdf