VITAJTE NA STRÁNKACH
  Gymnázia M.R. Štefánika v Košiciach!

  Faktúry a dobropisy


   

  xxxNa základe zákona č. 546/2010 Z.z. sú zákonom vymedzené subjekty povinné zverejňovať zmluvy, faktúry a objednávky:

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Zverejnené faktúry: 

   

  Rok 2020                                                         

  Faktúry                                                                 Faktúry_2020.pdf

  Správa o nákupoch za 1. štvrťrok 2020         Správa_o_nákupoch_2020_01-03.pdf 

  Správa o nákupoch za 2. štvrťrok 2020         Správa_o_nákupoch_2020_04-06.pdf 

  Správa o nákupoch za 3. štvrťrok 2020         Správa_o_nákupoch_2020_07-09.pdf 

  Správa o nákupoch za 4. štvrťrok 2020         Správa_o_nákupoch_2020_10-12.pdf 

   

  Rok 2019                                                            

  Faktúry                                                                 Faktúry_2019.pdf

  Správa o nákupoch za 1. štvrťrok 2019         Správa_o_nákupoch_2019_01-03.pdf 

  Správa o nákupoch za 2. štvrťrok 2019         Správa_o_nákupoch_2019_04-06.pdf 

  Správa o nákupoch za 3. štvrťrok 2019         Správa_o_nákupoch_2019_07-09.pdf 

  Správa o nákupoch za 4. štvrťrok 2019         Správa_o_nákupoch_2019_10-12.pdf 

   

  Rok 2018                                                         

  Faktúry                                                                 Faktúry_2018.pdf

  Správa o nákupoch za 1. štvrťrok 2018         Správa_o_nákupoch_2018_01-03.pdf 

  Správa o nákupoch za 2. štvrťrok 2018         Správa_o_nákupoch_2018_04-06.pdf 

  Správa o nákupoch za 3. štvrťrok 2018         Správa_o_nákupoch_2018_07-09.pdf 

  Správa o nákupoch za 4. štvrťrok 2018         Správa_o_nákupoch_2018_10-12.pdf 

   

  Rok 2017                                                         

  Faktúry                                                                 Faktúry_2017.pdf

  Správa o nákupoch za 1. štvrťrok 2017         Správa_o_nákupoch_2017_01-03.pdf 

  Správa o nákupoch za 2. štvrťrok 2017         Správa_o_nákupoch_2017_04-06.pdf 

  Správa o nákupoch za 3. štvrťrok 2017         Správa_o_nákupoch_2017_07-09.pdf 

  Správa o nákupoch za 4. štvrťrok 2017         Správa_o_nákupoch_2017_10-12.pdf 

   

  Rok 2016                                                         

  Faktúry                                                                 Faktúry_2016.pdf 

  Správa o nákupoch za 1. štvrťrok 2016         Správa_o_nákupoch_2016_01-03.pdf 

  Správa o nákupoch za 2. štvrťrok 2016         Správa_o_nákupoch_2016_04-06.pdf 

  Správa o nákupoch za 3. štvrťrok 2016         Správa_o_nákupoch_2016_07-09.pdf 

  Správa o nákupoch za 4. štvrťrok 2016         Správa_o_nákupoch_2016_10-12.pdf 

  Dobropisy                                                             Dobropisy_2016.pdf

   

  Rok 2015                                                         

  Faktúry                                                                 Faktúry_2015.pdf 

   

  Rok 2014                                                         

  Faktúry                                                                 Faktúry_2014.pdf 

   

  Rok 2013                                                         

  Faktúry                                                                 Faktúry_2013.pdf

   

  Rok 2012                                                         

  Faktúry                                                                 Faktúry_2012.pdf

   

    

                                                        Archív 

                                       Faktúra vo formáte       Sken originálu
                                         MS Word (*.doc)       faktúry (*.pdf)

  Rok 2011                                                         

  Faktúra č. 001                 F2011_001.doc         F2011_001.pdf
  Faktúra č. 002                 F2011_002.doc         F2011_002.pdf
  Faktúra č. 003                 F2011_003.doc         F2011_003.pdf
  Faktúra č. 004                 F2011_004.doc         F2011_004.pdf
  Faktúra č. 005                 F2011_005.doc         F2011_005.pdf
  Faktúra č. 006                 F2011_006.doc         F2011_006.pdf
  Faktúra č. 007                 F2011_007.doc         F2011_007.pdf
  Faktúra č. 008                 F2011_008.doc         F2011_008.pdf
  Faktúra č. 009                 F2011_009.doc         F2011_009.pdf
  Faktúra č. 010                 F2011_010.doc         F2011_010.pdf
  Faktúra č. 011                 F2011_011.doc         F2011_011.pdf
  Faktúra č. 012                 F2011_012.doc         F2011_012.pdf
  Faktúra č. 013                 F2011_013.doc         F2011_013.pdf
  Faktúra č. 014                 F2011_014.doc         F2011_014.pdf
  Faktúra č. 015                 F2011_015.doc         F2011_015.pdf
  Faktúra č. 016                 F2011_016.doc         F2011_016.pdf
  Faktúra č. 017                 F2011_017.doc         F2011_017.pdf
  Faktúra č. 018                 F2011_018.doc         F2011_018.pdf
  Faktúra č. 019                 F2011_019.doc         F2011_019.pdf
  Faktúra č. 020                 F2011_020.doc         F2011_020.pdf
  Faktúra č. 021                 F2011_021.doc         F2011_021.pdf
  Faktúra č. 022                 F2011_022.doc         F2011_022.pdf
  Faktúra č. 023                 F2011_023.doc         F2011_023.pdf
  Faktúra č. 024                 F2011_024.doc         F2011_024.pdf
  Faktúra č. 025                 F2011_025.doc         F2011_025.pdf
  Faktúra č. 026                 F2011_026.doc         F2011_026.pdf
  Faktúra č. 027                 F2011_027.doc         F2011_027.pdf
  Faktúra č. 028                 F2011_028.doc         F2011_028.pdf
  Faktúra č. 029                 F2011_029.doc         F2011_029.pdf
  Faktúra č. 030                 F2011_030.doc         F2011_030.pdf
  Faktúra č. 031                 F2011_031.doc         F2011_031.pdf
  Faktúra č. 032                 F2011_032.doc         F2011_032.pdf
  Faktúra č. 033                 F2011_033.doc         F2011_033.pdf
  Faktúra č. 034                 F2011_034.doc         F2011_034.pdf
  Faktúra č. 035                 F2011_035.doc         F2011_035.pdf
  Faktúra č. 036                 F2011_036.doc         F2011_036.pdf
  Faktúra č. 037                 F2011_037.doc         F2011_037.pdf
  Faktúra č. 038                 F2011_038.doc         F2011_038.pdf
  Faktúra č. 039                 F2011_039.doc         F2011_039.pdf
  Faktúra č. 040                 F2011_040.doc         F2011_040.pdf
  Faktúra č. 041                 F2011_041.doc         F2011_041.pdf
  Faktúra č. 042                 F2011_042.doc         F2011_042.pdf
  Faktúra č. 043                 F2011_043.doc         F2011_043.pdf
  Faktúra č. 044                 F2011_044.doc         F2011_044.pdf
  Faktúra č. 045                 F2011_045.doc         F2011_045.pdf
  Faktúra č. 046                 F2011_046.doc         F2011_046.pdf
  Faktúra č. 047                 F2011_047.doc         F2011_047.pdf
  Faktúra č. 048                 F2011_048.doc         F2011_048.pdf
  Faktúra č. 049                 F2011_049.doc         F2011_049.pdf
  Faktúra č. 050                 F2011_050.doc         F2011_050.pdf
  Faktúra č. 051                 F2011_051.doc         F2011_051.pdf
  Faktúra č. 052                 F2011_052.doc         F2011_052.pdf
  Faktúra č. 053                 F2011_053.doc         F2011_053.pdf
  Faktúra č. 054                 F2011_054.doc         F2011_054.pdf
  Faktúra č. 055                 F2011_055.doc         F2011_055.pdf
  Faktúra č. 056                 F2011_056.doc         F2011_056.pdf
  Faktúra č. 057                 F2011_057.doc         F2011_057.pdf
  Faktúra č. 058                 F2011_058.doc         F2011_058.pdf
  Faktúra č. 059                 F2011_059.doc         F2011_059.pdf
  Faktúra č. 060                 F2011_060.doc         F2011_060.pdf
  Faktúra č. 061                 F2011_061.doc         F2011_061.pdf
  Faktúra č. 062                 F2011_062.doc         F2011_062.pdf
  Faktúra č. 063                 F2011_063.doc         F2011_063.pdf
  Faktúra č. 064                 F2011_064.doc         F2011_064.pdf
  Faktúra č. 065                 F2011_065.doc         F2011_065.pdf
  Faktúra č. 066                 F2011_066.doc         F2011_066.pdf
  Faktúra č. 067                 F2011_067.doc         F2011_067.pdf
  Faktúra č. 068                 F2011_068.doc         F2011_068.pdf
  Faktúra č. 069                 F2011_069.doc         F2011_069.pdf
  Faktúra č. 070                 F2011_070.doc         F2011_070.pdf
  Faktúra č. 071                 F2011_071.doc         F2011_071.pdf
  Faktúra č. 072                 F2011_072.doc         F2011_072.pdf
  Faktúra č. 073                 F2011_073.doc         F2011_073.pdf
  Faktúra č. 074                 F2011_074.doc         F2011_074.pdf
  Faktúra č. 075                 F2011_075.doc         F2011_075.pdf
  Faktúra č. 076                 F2011_076.doc         F2011_076.pdf
  Faktúra č. 077                 F2011_077.doc         F2011_077.pdf
  Faktúra č. 078                 F2011_078.doc         F2011_078.pdf
  Faktúra č. 079                 F2011_079.doc         F2011_079.pdf
  Faktúra č. 080                 F2011_080.doc         F2011_080.pdf
  Faktúra č. 081                 F2011_081.doc         F2011_081.pdf
  Faktúra č. 082                 F2011_082.doc         F2011_082.pdf
  Faktúra č. 083                 F2011_083.doc         F2011_083.pdf
  Faktúra č. 084                 F2011_084.doc         F2011_084.pdf
  Faktúra č. 085                 F2011_085.doc         F2011_085.pdf
  Faktúra č. 086                 F2011_086.doc         F2011_086.pdf
  Faktúra č. 087                 F2011_087.doc         F2011_087.pdf
  Faktúra č. 088                 F2011_088.doc         F2011_088.pdf
  Faktúra č. 089                 F2011_089.doc         F2011_089.pdf
  Faktúra č. 090                 F2011_090.doc         F2011_090.pdf
  Faktúra č. 091                 F2011_091.doc         F2011_091.pdf
  Faktúra č. 092                 F2011_092.doc         F2011_092.pdf
  Faktúra č. 093                 F2011_093.doc         F2011_093.pdf
  Faktúra č. 094                 F2011_094.doc         F2011_094.pdf
  Faktúra č. 095                 F2011_095.doc         F2011_095.pdf
  Faktúra č. 096                 F2011_096.doc         F2011_096.pdf
  Faktúra č. 097                 F2011_097.doc         F2011_097.pdf
  Faktúra č. 098                 F2011_098.doc         F2011_098.pdf
  Faktúra č. 099                 F2011_099.doc         F2011_099.pdf
  Faktúra č. 100                 F2011_100.doc         F2011_100.pdf
  Faktúra č. 101                 F2011_101.doc         F2011_101.pdf
  Faktúra č. 102                 F2011_102.doc         F2011_102.pdf
  Faktúra č. 103                 F2011_103.doc         F2011_103.pdf
  Faktúra č. 104                 F2011_104.doc         F2011_104.pdf
  Faktúra č. 105                 F2011_105.doc         F2011_105.pdf
  Faktúra č. 106                 F2011_106.doc         F2011_106.pdf
  Faktúra č. 107                 F2011_107.doc         F2011_107.pdf
  Faktúra č. 108                 F2011_108.doc         F2011_108.pdf
  Faktúra č. 109                 F2011_109.doc         F2011_109.pdf
  Faktúra č. 110                 F2011_110.doc         F2011_110.pdf
  Faktúra č. 111                 F2011_111.doc         F2011_111.pdf
  Faktúra č. 112                 F2011_112.doc         F2011_112.pdf
  Faktúra č. 113                 F2011_113.doc         F2011_113.pdf
  Faktúra č. 114                 F2011_114.doc         F2011_114.pdf
  Faktúra č. 115                 F2011_115.doc         F2011_115.pdf
  Faktúra č. 116                 F2011_116.doc         F2011_116.pdf
  Faktúra č. 117                 F2011_117.doc         F2011_117.pdf
  Faktúra č. 118                 F2011_118.doc         F2011_118.pdf
  Faktúra č. 119                 F2011_119.doc         F2011_119.pdf
  Faktúra č. 120                 F2011_120.doc         F2011_120.pdf
  Faktúra č. 121                 F2011_121.doc         F2011_121.pdf
  Faktúra č. 122                 F2011_122.doc         F2011_122.pdf
  Faktúra č. 123                 F2011_123.doc         F2011_123.pdf
  Faktúra č. 124                 F2011_124.doc         F2011_124.pdf
  Faktúra č. 125                 F2011_125.doc         F2011_125.pdf
  Faktúra č. 126                 F2011_126.doc         F2011_126.pdf
  Faktúra č. 127                 F2011_127.doc         F2011_127.pdf
  Faktúra č. 128                 F2011_128.doc         F2011_128.pdf
  Faktúra č. 129                 F2011_129.doc         F2011_129.pdf
  Faktúra č. 130                 F2011_130.doc         F2011_130.pdf
  Faktúra č. 131                 F2011_131.doc         F2011_131.pdf
  Faktúra č. 132                 F2011_132.doc         F2011_132.pdf
  Faktúra č. 133                 F2011_133.doc         F2011_133.pdf
  Faktúra č. 134                 F2011_134.doc         F2011_134.pdf
  Faktúra č. 135                 F2011_135.doc         F2011_135.pdf
  Faktúra č. 136                 F2011_136.doc         F2011_136.pdf
  Faktúra č. 137                 F2011_137.doc         F2011_137.pdf
  Faktúra č. 138                 F2011_138.doc         F2011_138.pdf
  Faktúra č. 139                 F2011_139.doc         F2011_139.pdf
  Faktúra č. 140                 F2011_140.doc         F2011_140.pdf
  Faktúra č. 141                 F2011_141.doc         F2011_141.pdf
  Faktúra č. 142                 F2011_142.doc         F2011_142.pdf
  Faktúra č. 143                 F2011_143.doc         F2011_143.pdf
  Faktúra č. 144                 F2011_144.doc         F2011_144.pdf
  Faktúra č. 145                 F2011_145.doc         F2011_145.pdf
  Faktúra č. 146                 F2011_146.doc         F2011_146.pdf
  Faktúra č. 147                 F2011_147.doc         F2011_147.pdf
  Faktúra č. 148                 F2011_148.doc         F2011_148.pdf
  Faktúra č. 149                 F2011_149.doc         F2011_149.pdf
  Faktúra č. 150                 F2011_150.doc         F2011_150.pdf
  Faktúra č. 151                 F2011_151.doc         F2011_151.pdf
  Faktúra č. 152                 F2011_152.doc         F2011_152.pdf
  Faktúra č. 153                 F2011_153.doc         F2011_153.pdf
  Faktúra č. 154                 F2011_154.doc         F2011_154.pdf
  Faktúra č. 155                 F2011_155.doc         F2011_155.pdf
  Faktúra č. 156                 F2011_156.doc         F2011_156.pdf
  Faktúra č. 157                 F2011_157.doc         F2011_157.pdf
  Faktúra č. 158                 F2011_158.doc         F2011_158.pdf
  Faktúra č. 159                 F2011_159.doc         F2011_159.pdf
  Faktúra č. 160                 F2011_160.doc         F2011_160.pdf
  Faktúra č. 161                 F2011_161.doc         F2011_161.pdf
  Faktúra č. 162                 F2011_162.doc         F2011_162.pdf
  Faktúra č. 163                 F2011_163.doc         F2011_163.pdf
  Faktúra č. 164                 F2011_164.doc         F2011_164.pdf
  Faktúra č. 165                 F2011_165.doc         F2011_165.pdf
  Faktúra č. 166                 F2011_166.doc         F2011_166.pdf
  Faktúra č. 167                 F2011_167.doc         F2011_167.pdf
  Faktúra č. 168                 F2011_168.doc         F2011_168.pdf
  Faktúra č. 169                 F2011_169.doc         F2011_169.pdf
  Faktúra č. 170                 F2011_170.doc         F2011_170.pdf
  Faktúra č. 171                 F2011_171.doc         F2011_171.pdf
  Faktúra č. 172                 F2011_172.doc         F2011_172.pdf
  Faktúra č. 173                 F2011_173.doc         F2011_173.pdf
  Faktúra č. 174                 F2011_174.doc         F2011_174.pdf
  Faktúra č. 175                 F2011_175.doc         F2011_175.pdf
  Faktúra č. 176                 F2011_176.doc         F2011_176.pdf
  Faktúra č. 177                 F2011_177.doc         F2011_177.pdf
  Faktúra č. 178                 F2011_178.doc         F2011_178.pdf
  Faktúra č. 179                 F2011_179.doc         F2011_179.pdf
  Faktúra č. 180                 F2011_180.doc         F2011_180.pdf
  Faktúra č. 181                 F2011_181.doc         F2011_181.pdf
  Faktúra č. 182                 F2011_182.doc         F2011_182.pdf
  Faktúra č. 183                 F2011_183.doc         F2011_183.pdf
  Faktúra č. 184                 F2011_184.doc         F2011_184.pdf
  Faktúra č. 185                 F2011_185.doc         F2011_185.pdf
  Faktúra č. 186                 F2011_186.doc         F2011_186.pdf
  Faktúra č. 187                 F2011_187.doc         F2011_187.pdf
  Faktúra č. 188                 F2011_188.doc         F2011_188.pdf
  Faktúra č. 189                 F2011_189.doc         F2011_189.pdf
  Faktúra č. 190                 F2011_190.doc         F2011_190.pdf
  Faktúra č. 191                 F2011_191.doc         F2011_191.pdf
  Faktúra č. 192                 F2011_192.doc         F2011_192.pdf
  Faktúra č. 193                 F2011_193.doc         F2011_193.pdf
  Faktúra č. 194                 F2011_194.doc         F2011_194.pdf
  Faktúra č. 195                 F2011_195.doc         F2011_195.pdf
  Faktúra č. 196                 F2011_196.doc         F2011_196.pdf
  Faktúra č. 197                 F2011_197.doc         F2011_197.pdf
  Faktúra č. 198                 F2011_198.doc         F2011_198.pdf
  Faktúra č. 199                 F2011_199.doc         F2011_199.pdf
  Faktúra č. 200                 F2011_200.doc         F2011_200.pdf
  Faktúra č. 201                 F2011_201.doc         F2011_201.pdf
  Faktúra č. 202                 F2011_202.doc         F2011_202.pdf
  Faktúra č. 203                 F2011_203.doc         F2011_203.pdf
  Faktúra č. 204                 F2011_204.doc         F2011_204.pdf
  Faktúra č. 205                 F2011_205.doc         F2011_205.pdf
  Faktúra č. 206                 F2011_206.doc         F2011_206.pdf
  Faktúra č. 207                 F2011_207.doc         F2011_207.pdf
  Faktúra č. 208                 F2011_208.doc         F2011_208.pdf
  Faktúra č. 209                 F2011_209.doc         F2011_209.pdf
  Faktúra č. 210                 F2011_210.doc         F2011_210.pdf
  Faktúra č. 211                 F2011_211.doc         F2011_211.pdf
  Faktúra č. 212                 F2011_212.doc         F2011_212.pdf
  Faktúra č. 213                 F2011_213.doc         F2011_213.pdf
  Faktúra č. 214                 F2011_214.doc         F2011_214.pdf
  Faktúra č. 215                 F2011_215.doc         F2011_215.pdf
  Faktúra č. 216                 F2011_216.doc         F2011_216.pdf
  Faktúra č. 217                 F2011_217.doc         F2011_217.pdf
  Faktúra č. 218                 F2011_218.doc         F2011_218.pdf
  Faktúra č. 219                 F2011_219.doc         F2011_219.pdf
  Faktúra č. 220                 F2011_220.doc         F2011_220.pdf
  Faktúra č. 221                 F2011_221.doc         F2011_221.pdf
  Faktúra č. 222                 F2011_222.doc         F2011_222.pdf
  Faktúra č. 223                 F2011_223.doc         F2011_223.pdf
  Faktúra č. 224                 F2011_224.doc         F2011_224.pdf
  Faktúra č. 225                 F2011_225.doc         F2011_225.pdf
  Faktúra č. 226                 F2011_226.doc         F2011_226.pdf
  Faktúra č. 227                 F2011_227.doc         F2011_227.pdf
  Faktúra č. 228                 F2011_228.doc         F2011_228.pdf
  Faktúra č. 229                 F2011_229.doc         F2011_229.pdf
  Faktúra č. 230                 F2011_230.doc         F2011_230.pdf
  Faktúra č. 231                 F2011_231.doc         F2011_231.pdf
  Faktúra č. 232                 F2011_232.doc         F2011_232.pdf
  Faktúra č. 233                 F2011_233.doc         F2011_233.pdf
  Faktúra č. 234                 F2011_234.doc         F2011_234.pdf
  Faktúra č. 235                 F2011_235.doc         F2011_235.pdf
  Faktúra č. 236                 F2011_236.doc         F2011_236.pdf
  Faktúra č. 237                 F2011_237.doc         F2011_237.pdf
  Faktúra č. 238                 F2011_238.doc         F2011_238.pdf
  Faktúra č. 239                 F2011_239.doc         F2011_239.pdf
  Faktúra č. 240                 F2011_240.doc         F2011_240.pdf
  Faktúra č. 241                 F2011_241.doc         F2011_241.pdf
  Faktúra č. 242                 F2011_242.doc         F2011_242.pdf
  Faktúra č. 243                 F2011_243.doc         F2011_243.pdf
  Faktúra č. 244                 F2011_244.doc         F2011_244.pdf
  Faktúra č. 245                 F2011_245.doc         F2011_245.pdf
  Faktúra č. 246                 F2011_246.doc         F2011_246.pdf
  Faktúra č. 247                 F2011_247.doc         F2011_247.pdf
  Faktúra č. 248                 F2011_248.doc         F2011_248.pdf
  Faktúra č. 249                 F2011_249.doc         F2011_249.pdf<