VITAJTE NA STRÁNKACH
  Gymnázia M.R. Štefánika v Košiciach!

  Nepedagogickí zamestnanci


  Školská jedáleň: 

  Bc. Jana Kmecová - vedúca ŠJ

  Kuchárky a pomocné sily

   

  Školník:

  Drahomír Eliáš

  Upratovačky