VITAJTE NA STRÁNKACH
  Gymnázia M.R. Štefánika v Košiciach!

  RZ pri gymnáziu


   

  Aj pri našej škole funguje Rodičovské združenie, ktoré je dobrovoľným združením rodičov. Jeho hlavnou činnosťou je spolupráca s vedením školy, pedagogickými aj nepedagogickými zamestnancami pri výchove a vzdelávaní žiakov školy. Pôsobenie Rodičovského združenia pri škole zabezpečuje ochranu záujmov rodičov detí ako osôb primárne zodpovedných za výchovu a vzdelávanie detí.

   

  Členmi výboru Rodičovského združenia pri gymnáziu sú zvolení zástupcovia rodičov jednotlivých tried.

   

  Návrh rozpočtu RZ pri gymnáziu na školský rok 2018/2019

  Správa o hospodárení s prostriedkami RZ pri gymnáziu za školský rok 2017/2018

   

  Zmluvy:

  Rok 2016                                                         

  Zmluva_2016_01.pdf

  Zmluva_2016_02.pdf