VITAJTE NA STRÁNKACH
  Gymnázia M.R. Štefánika v Košiciach!

  Rada školy


   

  Rada školy alebo rada školského zariadenia sa ustanovuje na svojom ustanovujúcom zasadnutí v základných školách, v stredných školách, v učilištiach, v špeciálnych školách, v základných umeleckých školách a v školských zariadeniach podľa osobitného predpisu.

   

  Rada školy nášho gymnázia na obdobie rokov 2020 - 2024:

   

  Zástupcovia rodičov:

  1. Mgr. Ingrid Čupová
  2. Ing. Antonín Novysedlák
  3. Ing. Radoslav Vilček

   
  Zástupcovia z odboru školstva:
  1. Ing. Jozef Javorka, CSc.
  2. RNDr. Martin Kotlár, PhD.
  3. Ing. Adriána Némethová
  4. PhDr. Júlia Polačeková


  Zástupcovia z pedagógov:
  1. Mgr. Erika Bekecsová - Zvarillo
  2. Mgr. Zuzana Calvet

   Zástupca THP:
  1. Alena Mihoková

  Zástupca žiakov:
  1. Ajjúb Tomi