VITAJTE NA STRÁNKACH
  Gymnázia M.R. Štefánika v Košiciach!

  VÝSLEDKY PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK DO 8-ROČNÉHO GYMNÁZIA


  xxx

   

   

  Vážení rodičia a milí žiaci,

   

  zverejňujeme výsledky prijímacích skúšok do osemročného gymnázia. Najneskôr do 22.06.2020 Vám budú cestou Vami zadaných emailových adries zaslané rozhodnutia o prijatí/neprijatí Vášho syna/dcéry na štúdium na naše gymnázium.

   

  Zápis prijatých žiakov sa uskutoční v dňoch 25.06.2020 a 26.06.2020 v čase od 8:00 do 12:00 hod. na sekretariáte gymnázia. 

   

  Rodičia neprijatých žiakov majú právo v lehote do 5 dní od doručenia rozhodnutia o neprijatí žiaka na štúdium podať voči tomuto rozhodnutiu odvolanie riaditeľke školy.