VITAJTE NA STRÁNKACH
  Gymnázia M.R. Štefánika v Košiciach!

  PROGRAM ŠKOLY NA OBDOBIE 02.09. - 04.09.2020


  xxx

   

   

  PROGRAM ŠKOLY NA OBDOBIE
  31.08. - 04.09.2020

   

  31.08.2020 pondelok

  1.  Letné prázdniny

   

  01.09.2020 utorok

  1.  Štátny sviatok

   

  02.09.2020 streda

  1.  Otvorenie nového šk. roku 2020/2021 

  2.  Nástup žiakov I.O, II.O, III.O, IV.O, I.A, I.FB, I.RB tried do školy o 8:00 hod.. Predpokladané ukončenie vyučovania o 10:30 - 11:30 hod.. Žiaci prvých ročníkov si v tento deň prevezmú učebnice. Ostatné pokyny viď. predchádzajúci oznam pre žiakov a rodičov.

  3. Nástup žiakov ostatných tried do školy o 9:30 hod.. Predpokladané ukončenie vyučovania o 10:30 - 11:30 hod.. Ostatné pokyny viď. predchádzajúci oznam pre žiakov a rodičov.

   

  03.09.2020 štvrtok

  1.  Triednické práce v čase od 8:00 do 11:40 hod. pre žiakov I.O, II.O, III.O, IV.O, V.O, I.A, I.FB, I.RB triedy. Rozpis výdaja stravy v ŠJ viď. predchádzajúci oznam pre žiakov a rodičov. 

  2. Triednické práce v čase od 8:00 do 12:35 hod. pre žiakov ostatných tried. Rozpis výdaja stravy v ŠJ viď. predchádzajúci oznam pre žiakov a rodičov. 

   

  04.09.2020 piatok

  1.  Triednické práce v čase od 8:00 do 11:40 hod. pre žiakov I.O, II.O, III.O, IV.O, V.O, I.A, I.FB, I.RB triedy. Rozpis výdaja stravy v ŠJ viď. predchádzajúci oznam pre žiakov a rodičov. 

  2. Triednické práce v čase od 8:00 do 12:35 hod. pre žiakov ostatných tried. Rozpis výdaja stravy v ŠJ viď. predchádzajúci oznam pre žiakov a rodičov. 

  3. Písomné maturitné skúšky z FJL pre žiakov V.FB triedy.