VITAJTE NA STRÁNKACH
  Gymnázia M.R. Štefánika v Košiciach!

  OZNAM PRE ŽIAKOV, RODIČOV A ZAMESTNANCOV ŠKOLY K OTVORENIU ŠK. ROKU 2020/2021


  xxx

   

  Vážení rodičia, milí žiaci a zamestnanci školy,

  uverejňujeme podrobné informácie k začiatku školského roka 2020/2021 vrátene povinných tlačív, usmernení a manuálu k prevádzke školy (viď. prílohy)

  Vedenie školy

   

  Otvorenie nového školského roka 2020/2021 (pdf)

  Zdravotný dotazník žiaka / Vyhlásenie zákonného zástupcu (obojstranné pdf) - vyplnený a podpísaný dokument žiak/-čka odovzdá pri vstupe do budovy 02.09.2020

  Usmernenie pre zákonných zástupcov a žiakov (pdf)

  Manuál k prevádzke školy a jej vnútorného režimu na školský rok 2020/2021 pre žiakov, rodičov a zamestnancov školy (pdf)