VITAJTE NA STRÁNKACH
  Gymnázia M.R. Štefánika v Košiciach!

  OZNAM PRE RODIČOV UCHÁDZAČOV O ŠTÚDIUM


   

  Riaditeľstvo Gymnázia M. R. Štefánika v Košiciach vyhlasuje 2. kolo prijímacích skúšok na nenaplnený počet miest na slovensko - ruskej a slovensko - francúzskej bilingválnej sekcii. Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača môže do 19. júna 2020 podať prihlášku na vzdelávanie pre prijímacie konanie na nenaplnený počet miest (druhý termín).

   

  Podmienky a kritériá prijatia na Gymnázium M. R. Štefánika v šk. roku 2020/20215-ročné slovensko - francúzske bilingválne štúdium (.pdf)

   

  Podmienky a kritériá prijatia na Gymnázium M. R. Štefánika v šk. roku 2020/20215-ročné slovensko - ruské bilingválne​ štúdium (.pdf)