VITAJTE NA STRÁNKACH
  Gymnázia M.R. Štefánika v Košiciach!

  LACÁK PLESAL


  xxx

   

   

  Dňa 01.02.2018 sa v reštaurácii Rubikon uskutočnil v poradí už náš tretí školský ples. Vyše 80 žiakov s profesorkami na ňom tancovalo do hudby dvoch DJs a ich bohatého playlistu. Ples otvorila ako hlavná organizátorka p. prof. Fedorová a na úvod sme si vypočuli krátku hudobnú ukážku Muziky Iuvenalis. Vzápätí sa nám svojím tanečným predstavením uviedli švárni junáci z folklórneho súboru Želiezko. Nasledovala chutná večera a po nej disco choreografia a sólo čísla malých Hviezdičiek. To bol posledný bod programu, po ktorom sa už začala uvoľnená zábava. Jej obohatením bola tombola. Žiaci v nej vyhrávali najrôznejšie ceny od sardiniek cez paradajkový pretlak až po žolíka ako ospravedlnenie na vyučovaciu hodinu. Všetci zúčastnení sa veľmi dobre bavili, čo bolo vidieť na širokých úsmevoch a najrôznejších tanečných kreáciách. Každoročne sa počet účastníkov školského plesu zvyšuje a po tom tohtoročnom si dovolím tvrdiť, že tento trend bude určite pokračovať. Týmto by som chcel poďakovať všetkým, ktorí sa podieľali či už na organizácii plesu, jeho programe, priebehu alebo pomohli svojou účasťou. Opäť sme dokázali, že sa na našom gymnáziu vieme slušne zabaviť a nikto, kto sem zavíta, neoľutuje. Dovidenia na ďalšom plese!

   

  Marián Galajda, VII.O

  Fotodokumentácia: Miriam Nohajová Frištiková