VITAJTE NA STRÁNKACH
  Gymnázia M.R. Štefánika v Košiciach!

  Súťaže a úspechy


   

  ÚSPECHY NAŠICH ŽIAKOV V PREDMETOVÝCH OLYMPIÁDACH

   

  Erik Meľuch (III.RB) sa stal víťazom medzinárodnej online olympiády v ruskom jazyku. Srdečne gratulujeme!

   

  Naše žiačky získali 3. miesto v Regionálnom kole v basketbale dievčat. Gratulujeme!

   


   
   
  VYHODNOTENIE SÚŤAŽÍ A OLYMPIÁD ZA I. POLROK ŠK. ROKU 2019/2020
   
   
   
   

   

   

  Náš žiak Ajjúb Tomi získal 3. miesto v Krajskom Olympiády ľudských práv. Gratulujeme!

   

  Naše žiačky získali 1. miesto v Regionálnom kole v hádzanej dievčat. Gratulujeme!

   

  Dňa 22.11.2019 sa vybraní žiaci slovensko-francúzskej BS zúčastnili súťaže "Matematický viacboj" a získali krásne 2. miesto. Srdečne gratulujeme.

   

   

  Dňa 22.11.2019 bol nášmu žiakovi III.RB Erikovi Meľuchovi z rúk ministerky školstva odovzdaný pamätný list sv. Gorazda za dosiahnutie vynikajúcich študijných výsledkov, za 2. miesto v celoštátnom kole Olympiády v ruskom jazyku v kategorii B4 bilingválnych gymnázií a aktívnu dobrovoľnícku činnosť. Srdečne gratulujeme. 

   

   

  Naši žiaci úspešne reprezentovali školu v okresnom kole FUTSALcup-u žiakov ZŠ kde získali 3. miesto. Gratulujeme!

   

  Aj v tomto školskom roku 2019/2020 žiaci nášho gymnázia úspešne reprezentovali školu v okresnom kole Cezpoľného behu žiakov kde získali 3. miesto. Gratulujeme!

   

  V okresnom kole v streľbe získala žiačka I.RB triedy Miroslava Sinčáková 3. miesto v disciplíne zalamovacia vzduchová puška N+20. Gratulujeme.

   

   


   
   
  VYHODNOTENIE SÚŤAŽÍ A OLYMPIÁD ZA II. POLROK ŠK. ROKU 2018/2019
   
   
   
   

   

   

  V Krajská športovej olympiáde v hádzanej dievčat získalo družstvo nášho gymnázia krásne 4. miesto. Gratulujeme a ďakujem za vzornú reprezentáciu školy.

   

   

   

  Srdečne blahoželáme našim žiačkam Liane Redaiovej (VIII.O) a Emme Murínovej (IV.O), ktoré sa 9. a 10. mája 2019 zúčastnili celoštátneho kola Olympiády vo francúzskom jazyku v Bratislave a obsadili krásne 5. a 7. miesto. Ceny slávnostne odovzdal J.E. p. Christophe Léonzi, veľvyslanec Francúzska na Slovensku, v Primaciálnom paláci v Bratislave. Sme na vás hrdí.

   

  Organizátorom celoštátneho kola Olympiády vo francúzskom jazyku bola IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže v spolupráci so Slovenskou asociáciou učiteľov francúzštiny SAUF. Iniciatívou tejto organizácie je aj odovzdanie špeciálnej ceny: Ceny Krištáľového frankofónneho anjela - Cérémonie Ange chevalier francophone.
  Cena je určená šikovným študentom, ktorí sa aktívne venujú francúzskemu jazyku, angažujú sa vo frankofónnom priestore, podieľajú sa na organizovaní slovensko - francúzskych aktivít a sú inšpiráciu pre ďalších žiakov. Slávnostné dekorácie prebiehajú po celoštátnom kole Olympiády vo francúzskom jazyku. Tento rok ju získala naša žiačka Liana Redaiová. 
  Veríme, že ocenenie povzbudilo nielen ocenených, ale i nominantov na rok 2020. Blahoželáme!

   

  V dňoch 16.-17.04.2019 sa uskutočnilo celoštátne kolo 49. ročníka Olympiády v ruskom jazyku. Náš žiak Erik Meľuch získal krásne 2. miesto v kategórii B4. Srdečne gratulujeme a ďakujeme za reprezentáciu školy.

   

   

   


   
   
   
   
   
   

   

   

  Dňa 20.04.2018 družstvo dievčat získalo III. miesto v regionálnom finále X. ročníka dlhodobých športových súťaží v hádzanej dievčat.

   

   

  Dňa 9. a 10. apríla 2018 sa uskutočnilo Celoslovenské kolo olympiády v ruskom jazyku v Košiciach pod záštitou IUVENTY, na ktorej náš študent I. RB triedy Erik Meľuch získal krásne 3. miesto v najvyššej kategórii B4 bilingválnych sekcií.

  Srdečne blahoželáme.

   

  Srdečne blahoželáme našej žiačke Melisse Bounziovej (II.BO), ktorá získala 3. miesto na celoštátnom kole olympiády z francúzskeho jazyka.

  Dňa 09.04.2018 vybojovala naša žiačka, Alexandra Škárová z III.O, výborné 3. miesto v okresnom kole recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín. Blahoželáme! Srdečne blahoželáme aj Tímei Marusinovej z I.RB triedy a Judite Bagoniovej z II.FB triedy k úspešnej reprezentácii školy a umiestneniu na recitačnej súťaži Hviezdoslavov Kubín

   

   

   

  Dňa 26.03.2018 získalo družstvo dievčat 3. miesto v regionálnom finále X. ročníka dlhodobých športových súťaží v basketbale. Gratulujeme a ďakujeme za reprezentáciu nášho gymnázia. 

   

  Krajské kolo olympiády z francúzskeho jazyka, ktoré sa konalo dňa 19. marca 2018 na ZŠ Staničná v Košiciach bolo pre našich žiakov naozaj veľmi úspešné: v rámci účasti v troch kategóriách sme získali dve prvé a jedno druhé miesto.

   

  Zo srdca gratulujeme Františkovi Trebuňovi za 1. miesto (VIII.O), Michaele Humeníkovej za 2. miesto (IV.O) a Melisse Bounziovej za 1. miesto (II.BO).

   

  xxx xxx xxx

   

   


   
   
   
   
   
   

   

  Dňa 07.02.2018 získalo družstvo dievčat 3. miesto v regionálnom kole v basketbale. Gratulujeme a ďakujeme za reprezentáciu nášho gymnázia. 

   

   

  Dňa 25.01.2018 družstvo dievčat získalo v regionálnom kole v hádzanej dievčat 3. miesto. Gratulujeme!

   

  xxx xxx