VITAJTE NA STRÁNKACH
    Gymnázia M.R. Štefánika v Košiciach!

    Noc v škole


     

    Toto podujatie pripravujeme pre našich študentov a v spolupráci s nimi už niekoľko rokov. Samozrejme sa počas neho neučíme. Študenti a pedagógovia trávia noc v škole hrami a zábavným program až do rána. Zaujímavé pre študentov je aj stretnutie s pedagógmi mimo vyučovania.