VITAJTE NA STRÁNKACH
  Gymnázia M.R. Štefánika v Košiciach!

  Kontakt

  Adresa:
  Gymnázium Milana Rastislava Štefánika
  Námestie L. Novomeského 4
  042 24  Košice, Slovensko 
   

  E-mail:
  skola@gmrske.sk
   

  Telefónny kontakt:
  (+421) 055- 62 273 83 
  (+421) 055 - 62 297 53 
  (+421) 917 189 580
  Školská jedáleň: (+421) 055 - 62 557 04
  Zubná ambulancia: (+421) 055 - 62 250 32

   

  Číslo e-schránky: 

  EE0005587730 

  (použiteľné na stránke www.slovensko.sk k elektronickej komunikácii a ku komunikácii podpísanej zaručeným elektronickým podpisom)

   

  Zodpovedná osoba pre ochranu osobných údajov (GDPR):
  gmrske.zodpovedna.osoba@gmail.com