VITAJTE NA STRÁNKACH
  Gymnázia M.R. Štefánika v Košiciach!

  Prijímacie skúšky


  xxx

   

  Bilingválna slovensko - francúzska sekcia (5 ročné štúdium): 

  Kritériá na prijímacie skúšky: 

  kriteria-ps-bs-francuzska-2018.pdf

   

  Termín podania prihlášky na ZŠ do 20.02.2018, na SŠ do 28.02.2018. 

  Prihlášku si vyžiadajte u výchovného poradcu na príslušnej ZŠ.

  Prijímacie skúšky na bilingválne slovensko - francúzske gymnázium sa konajú 26.03.2018.

   

  Vzor testových úloh na prijímacie skúšky z matematiky: bs_mat.pdf

  Vzor testových úloh na prijímacie skúšky zo slovenského jazyka: bs_sjl.pdf

   

   
   

  xxx

  Bilingválna slovensko - ruská sekcia              (5 ročné štúdium):

  Kritériá na prijímacie skúšky: 

  kriteria-ps-bs-ruska-2018.pdf

   

  Termín podania prihlášky na ZŠ do 20.02.2018, na SŠ do 28.02.2018. 

  Prihlášku si vyžiadajte u výchovného poradcu na príslušnej ZŠ.

  Prijímacie skúšky na bilingválne slovensko - ruské gymnázium sa konajú 26.03.2018.

   

  Vzor testových úloh na prijímacie skúšky z matematiky: bs_mat.pdf

  Vzor testových úloh na prijímacie skúšky zo slovenského jazyka: bs_sjl.pdf

   

   

   

  xxx

   

  Osemročné gymnázium: 

  Kritériá na prijímacie skúšky:

  kriteria-ps-8-2018.pdf

   

   

  Termín podania prihlášky na ZŠ do 10.04.2018, na SŠ do 20.04.2018. 

  Prihlášku si vyžiadajte u výchovného poradcu na príslušnej ZŠ.

  Prijímacie skúšky na osemročné gymnázium sa konajú 14.05.2018 a 17.05.2018.

   

  Vzor testových úloh na prijímacie skúšky z matematiky8r_mat.pdf

  Vzor testových úloh na prijímacie skúšky zo slovenského jazyka: 8r_sjl.pdf

   

   

   

  xxx

   

  Štvorročné gymnázium:      

  Kritériá na prijímacie skúšky: 

  kriteria-ps-4-2018.pdf

   

   

  Termín podania prihlášky na ZŠ do 10.04.2018, na SŠ do 20.04.2018. 

  Prihlášku si vyžiadajte u výchovného poradcu na príslušnej ZŠ.

  Prijímacie skúšky na štvorročné gymnázium sa konajú 14.05.2018 a 17.05.2018.

   

  Vzor testových úloh na prijímacie skúšky z matematiky: 4r_mat.pdf

  Vzor testových úloh na prijímacie skúšky zo slovenského jazyka: 4r_sjl.pdf