VITAJTE NA STRÁNKACH
  Gymnázia M.R. Štefánika v Košiciach!

  Prijímacie skúšky


  xxx

   

  Bilingválna slovensko - francúzska sekcia (5 ročné štúdium): 

   

  Výsledky prijímacích skúšok: 

  Zoznam prijatých žiakov: 2019_fr_p.pdf

  Zoznam neprijatých žiakov: 2019_fr_nps.pdf

   

   

   

  Kritériá na prijímacie skúšky: 

  kriteria-ps-bs-francuzska-2020.pdf

   

  Termín podania prihlášky na ZŠ do 20.02.2020, na SŠ do 28.02.2020. 

  Prihlášku si vyžiadajte u výchovného poradcu na príslušnej ZŠ.

   

  Vzor testových úloh na prijímacie skúšky z matematiky: bs_mat.pdf

  Vzor testových úloh na prijímacie skúšky zo slovenského jazyka: bs_sjl.pdf

   

   
   

  xxx

  Bilingválna slovensko - ruská sekcia              (5 ročné štúdium):

   

  Výsledky prijímacích skúšok: 

  Zoznam prijatých žiakov: 2019_ru_p.pdf

  Zoznam neprijatých žiakov pre nedostatok miesta: 2019_ru_nep.pdf

  Zoznam neprijatých žiakov: 2019_ru_nps.pdf

   

   

   

  Kritériá na prijímacie skúšky: 

  kriteria-ps-bs-ruska-2020.pdf

   

  Termín podania prihlášky na ZŠ do 20.02.2020, na SŠ do 28.02.2020. 

  Prihlášku si vyžiadajte u výchovného poradcu na príslušnej ZŠ.

  Výsledky prijímacích skúšok na bilingválne slovensko - ruské gymnázium:

   

   

  Vzor testových úloh na prijímacie skúšky z matematiky: bs_mat.pdf

  Vzor testových úloh na prijímacie skúšky zo slovenského jazyka: bs_sjl.pdf

   

   

   

  xxx

   

  Osemročné gymnázium: 

   

  Výsledky prijímacích skúšok: 

  Zoznam prijatých žiakov: 8_r_P.pdf

  Zoznam neprijatých žiakov pre nedostatok miesta: 8_r_NM.pdf

  Zoznam žiakov, ktorí nevyhoveli kritériám prijímacích skúšok:  8_r_Nev.pdf

   

   

  Kritériá na prijímacie skúšky:

  kriteria-ps-8-2020.pdf

   

   

  Termín podania prihlášky na ZŠ do 10.04.2020, na SŠ do 20.04.2020. 

  Prihlášku si vyžiadajte u výchovného poradcu na príslušnej ZŠ.

   

  Vzor testových úloh na prijímacie skúšky z matematiky8r_mat.pdf

  Vzor testových úloh na prijímacie skúšky zo slovenského jazyka: 8r_sjl.pdf

   

   

   

  xxx

   

  Štvorročné gymnázium:      

   

  Výsledky prijímacích skúšok: 

  Zoznam prijatých žiakov: 4_r_P.pdf

  Zoznam neprijatých žiakov pre nedostatok miesta: 4_r_NM.pdf

  Zoznam žiakov, ktorí nevyhoveli kritériám prijímacích skúšok: 4_r_Nev.pdf

   

   

  Kritériá na prijímacie skúšky: 

  kriteria-ps-4-2020.pdf

   

   

  Termín podania prihlášky na ZŠ do 10.04.2020, na SŠ do 20.04.2020. 

  Prihlášku si vyžiadajte u výchovného poradcu na príslušnej ZŠ.

   

   

  Vzor testových úloh na prijímacie skúšky z matematiky: 4r_mat.pdf

  Vzor testových úloh na prijímacie skúšky zo slovenského jazyka: 4r_sjl.pdf