VITAJTE NA STRÁNKACH
  Gymnázia M.R. Štefánika v Košiciach!

  Zmluvy


   

  xxxNa základe zákona č. 546/2010 Z.z. sú zákonom vymedzené subjekty povinné zverejňovať zmluvy, faktúry a objednávky.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Zverejnené zmluvy:

                                        Zmluva vo formáte         Sken originálu
                                         MS Word (*.doc)          zmluvy (*.pdf)

  Rok 2011                                                       

  Zmluva č. 001                   Z2011_001.doc         Z2011_001.pdf
  Zmluva č. 002                   Z2011_002.doc         Z2011_002.pdf
  Zmluva č. 003                   Z2011_003.doc         Z2011_003.pdf
  Zmluva č. 004                   Z2011_004.doc         Z2011_004.pdf
  Zmluva č. 005                   Z2011_005.doc         Z2011_005.pdf
  Zmluva č. 006                   Z2011_006.doc         Z2011_006.pdf

  Rok 2012                                                         

  Zmluva č. 007                   Z2011_007.doc         Z2011_007.pdf
  Zmluva č. 008                   Z2011_008.doc         Z2011_008.pdf
  Zmluva č. 009                   Z2011_009.doc         Z2011_009.pdf
  Zmluva č. 010                   Z2011_010.doc         Z2011_010.pdf
  Zmluva č. 011                   Z2011_011.doc         Z2011_011.pdf
  Zmluva č. 012                   Z2011_012.doc         Z2011_012.pdf
  Zmluva č. 013                   Z2011_013.doc         Z2011_013.pdf
  Zmluva č. 014                   Z2011_014.doc         Z2011_014.pdf
  Zmluva č. 015                   Z2011_015.doc         Z2011_015.pdf
  Zmluva č. 016                   Z2011_016.doc         Z2011_016.pdf
  Zmluva č. 017                   Z2011_017.doc         Z2011_017.pdf
  Zmluva č. 018                   Z2011_018.doc         Z2011_018.pdf
  Zmluva č. 019                   Z2011_019.doc         Z2011_019.pdf
  Zmluva č. 020                   Z2011_020.doc         Z2011_020.pdf
  Zmluva č. 021                   Z2011_021.doc         Z2011_021.pdf

  Rok 2013                                                         

  Zmluva č. 022                   Z2011_022.doc         Z2011_022.pdf
  Zmluva č. 023                   Z2011_023.doc         Z2011_023.pdf
  Zmluva č. 024                   Z2011_024.doc         Z2011_024.pdf
  Zmluva č. 025                   Z2011_025.doc         Z2011_025.pdf
  Zmluva č. 026                   Z2011_026.doc         Z2011_026.pdf
  Zmluva č. 027                   Z2011_027.doc         Z2011_027.pdf
  Zmluva č. 028                   Z2011_028.doc         Z2011_028.pdf
  Zmluva č. 029                   Z2011_029.doc         Z2011_029.pdf
  Zmluva č. 030                   Z2011_030.doc         Z2011_030.pdf
  Zmluva č. 031                   Z2011_031.doc         Z2011_031.pdf
  Zmluva č. 032                   Z2011_032.doc         Z2011_032.pdf
  Zmluva č. 033                   Z2011_033.doc         Z2011_033.pdf
  Zmluva č. 034                   Z2011_034.doc         Z2011_034.pdf
  Zmluva č. 035                   Z2011_035.doc         Z2011_035.pdf
  Zmluva č. 036                   Z2011_036.doc         Z2011_036.pdf
  Zmluva č. 037                   Z2011_037.doc         Z2011_037.pdf
  Zmluva č. 038                   Z2011_038.doc         Z2011_038.pdf
  Zmluva č. 039                   Z2011_039.doc         Z2011_039.pdf
  Zmluva č. 040                   Z2011_040.doc         Z2011_040.pdf
  Zmluva č. 041                   Z2011_041.doc         Z2011_041.pdf
  Zmluva č. 042                   Z2011_042.doc         Z2011_042.pdf
  Zmluva č. 043                   Z2011_043.doc         Z2011_043.pdf
  Zmluva č. 044                   Z2011_044.doc         Z2011_044.pdf
  Zmluva č. 045                   Z2011_045.doc         Z2011_045.pdf
  Zmluva č. 046                   Z2011_046.doc         Z2011_046.pdf
  Zmluva č. 047                   Z2011_047.doc         Z2011_047.pdf
  Zmluva č. 048                   Z2011_048.doc         Z2011_048.pdf
  Zmluva č. 049                   Z2011_049.doc         Z2011_049.pdf
  Zmluva č. 050                   Z2011_050.doc         Z2011_050.pdf
  Zmluva č. 051                   Z2011_051.doc         Z2011_051.pdf
  Zmluva č. 052                   Z2011_052.doc         Z2011_052.pdf
  Zmluva č. 053                   Z2011_053.doc         Z2011_053.pdf

  Rok 2014                                                         

  Zmluva č. 054                   Z2011_054.doc         Z2011_054.pdf
  Zmluva č. 055                   Z2011_055.doc         Z2011_055.pdf
  Zmluva č. 056                   Z2011_056.doc         Z2011_056.pdf
  Zmluva č. 057                   Z2011_057.doc         Z2011_057.pdf
  Zmluva č. 058                   Z2011_058.doc         Z2011_058.pdf
  Zmluva č. 059                   Z2011_059.doc         Z2011_059.pdf
  Zmluva č. 060                   Z2011_060.doc         Z2011_060.pdf
  Zmluva č. 061                   Z2011_061.doc         Z2011_061.pdf
  Zmluva č. 062                   Z2011_062.doc         Z2011_062.pdf
  Zmluva č. 063                   Z2011_063.doc         Z2011_063.pdf
  Zmluva č. 064                   Z2011_064.doc         Z2011_064.pdf
  Zmluva č. 065                   Z2011_065.doc         Z2011_065.pdf
  Zmluva č. 066                   Z2011_066.doc         Z2011_066.pdf
  Zmluva č. 067                   Z2011_067.doc         Z2011_067.pdf
  Zmluva č. 068                   Z2011_068.doc         Z2011_068.pdf
  Zmluva č. 069                   Z2011_069.doc         Z2011_069.pdf
  Zmluva č. 070                   Z2011_070.doc         Z2011_070.pdf
  Zmluva č. 071                   Z2011_071.doc         Z2011_071.pdf
  Zmluva č. 072                   Z2011_072.doc         Z2011_072.pdf
  Zmluva č. 073                   Z2011_073.doc         Z2011_073.pdf
  Zmluva č. 074                   Z2011_074.doc         Z2011_074.pdf
  Zmluva č. 075                   Z2011_075.doc         Z2011_075.pdf
  Zmluva č. 076                   Z2011_076.doc         Z2011_076.pdf
  Zmluva č. 077                   Z2011_077.doc         Z2011_077.pdf
  Zmluva č. 078                   Z2011_078.doc         Z2011_078.pdf
  Zmluva č. 079                   Z2011_079.doc         Z2011_079.pdf
  Zmluva č. 080                   Z2011_080.doc         Z2011_080.pdf
  Zmluva č. 081                   Z2011_081.doc         Z2011_081.pdf
  Zmluva č. 082                   Z2011_082.doc         Z2011_082.pdf
  Zmluva č. 083                   Z2011_083.doc         Z2011_083.pdf
  Zmluva č. 084                   Z2011_084.doc         Z2011_084.pdf
  Zmluva č. 085                   Z2011_085.doc         Z2011_085.pdf

  Rok 2015                                                         

  Zmluva č. 086                   Z2011_086.doc         Z2011_086.pdf
  Zmluva č. 087                   Z2011_087.doc         Z2011_087.pdf
  Zmluva č. 088                   Z2011_088.doc         Z2011_088.pdf
  Zmluva č. 089                   Z2011_089.doc         Z2011_089.pdf
  Zmluva č. 090                   Z2011_090.doc         Z2011_090.pdf
  Zmluva č. 091                   Z2011_091.doc         Z2011_091.pdf
  Zmluva č. 092                   Z2011_092.doc         Z2011_092.pdf
  Zmluva č. 093                   Z2011_093.doc         Z2011_093.pdf
  Zmluva č. 094                   Z2011_094.doc         Z2011_094.pdf
  Zmluva č. 095                   Z2011_095.doc         Z2011_095.pdf
  Zmluva č. 096                   Z2011_096.doc         Z2011_096.pdf
  Zmluva č. 097                   Z2011_097.doc         Z2011_097.pdf
  Zmluva č. 098                   Z2011_098.doc         Z2011_098.pdf
  Zmluva č. 099                   Z2011_099.doc         Z2011_099.pdf
  Zmluva č. 100                   Z2011_100.doc         Z2011_100.pdf
  Zmluva č. 101                   Z2011_101.doc         Z2011_101.pdf
  Zmluva č. 102                   Z2011_102.doc         Z2011_102.pdf
  Zmluva č. 103                   Z2011_103.doc         Z2011_103.pdf

  Zmluva č. 104                   Z2011_104.doc         Z2011_104.pdf

  Rok 2016                                                         

  Zmluva č. 105                   Z2011_105.doc         Z2011_105.pdf
  Zmluva č. 106                   Z2011_106.doc         Z2011_106.pdf
  Zmluva č. 107                   Z2011_107.doc         Z2011_107.pdf
  Zmluva č. 108                   Z2011_108.doc         Z2011_108.pdf
  Zmluva č. 109                   Z2011_109.doc         Z2011_109.pdf
  Zmluva č. 110                   Z2011_110.doc         Z2011_110.pdf
  Zmluva č. 111                   Z2011_111.doc         Z2011_111.pdf
  Zmluva č. 112                   Z2011_112.doc         Z2011_112.pdf
  Zmluva č. 113                   Z2011_113.doc         Z2011_113.pdf
  Zmluva č. 114                   Z2011_114.doc         Z2011_114.pdf
  Zmluva č. 115                   Z2011_115.doc         Z2011_115.pdf
  Zmluva č. 116                   Z2011_116.doc         Z2011_116.pdf
  Zmluva č. 117                   Z2011_117.doc         Z2011_117.pdf
  Zmluva č. 118                   Z2011_118.doc         Z2011_118.pdf
  Zmluva č. 119                   Z2011_119.doc         Z2011_119.pdf
  Zmluva č. 120                   Z2011_120.doc         Z2011_120.pdf
  Zmluva č. 121                   Z2011_121.doc         Z2011_121.pdf
  Zmluva č. 122                   Z2011_122.doc         Z2011_122.pdf
  Zmluva č. 123                   Z2011_123.doc         Z2011_123.pdf
  Zmluva č. 124                   Z2011_124.doc         Z2011_124.pdf
  Zmluva č. 125                   Z2011_125.doc         Z2011_125.pdf
  Zmluva č. 126                   Z2011_126.doc         Z2011_126.pdf
  Zmluva č. 127                   Z2011_127.doc         Z2011_127.pdf
  Zmluva č. 128                   Z2011_128.doc         Z2011_128.pdf

  Rok 2017      

  Zmluva č. 129                   Z2011_129.doc         Z2011_129.pdf
  Zmluva č. 130                   Z2011_130.doc         Z2011_130.pdf
  Zmluva č. 131                   Z2011_131.doc         Z2011_131.pdf
  Zmluva č. 132                   Z2011_132.doc         Z2011_132.pdf
  Zmluva č. 133                   Z2011_133.doc         Z2011_133.pdf
  Zmluva č. 134                   Z2011_134.doc         Z2011_134.pdf
  Zmluva č. 135                   Z2011_135.doc         Z2011_135.pdf
  Zmluva č. 136                   Z2011_136.doc         Z2011_136.pdf
  Zmluva č. 137                   Z2011_137.doc         Z2011_137.pdf
  Zmluva č. 138                   Z2011_138.doc         Z2011_138.pdf
  Zmluva č. 139                   Z2011_139.doc         Z2011_139.pdf
  Zmluva č. 140                   Z2011_140.doc         Z2011_140.pdf
  Zmluva č. 141                   Z2011_141.doc         Z2011_141.pdf
  Zmluva č. 142                   Z2011_142.doc         Z2011_142.pdf
  Zmluva č. 143                   Z2011_143.doc         Z2011_143.pdf
  Zmluva č. 144                   Z2011_144.doc         Z2011_144.pdf
  Zmluva č. 145                   Z2011_145.doc         Z2011_145.pdf
  Zmluva č. 146                   Z2011_146.doc         Z2011_146.pdf
  Zmluva č. 147                   Z2011_147.doc         Z2011_147.pdf
  Zmluva č. 148                   Z2011_148.doc         Z2011_148.pdf
  Zmluva č. 149                   Z2011_149.doc         Z2011_149.pdf
  Zmluva č. 150                   Z2011_150.doc         Z2011_150.pdf
  Zmluva č. 151                   Z2011_151.doc         Z2011_151.pdf
  Zmluva č. 152                   Z2011_152.doc         Z2011_152.pdf
  Zmluva č. 153                   Z2011_153.doc         Z2011_153.pdf