VITAJTE NA STRÁNKACH
  Gymnázia M.R. Štefánika v Košiciach!

  Nepedagogickí zamestnanci


  Školská jedáleň: 

  Bc. Jana Kmecová - vedúca ŠJ

  Margita Ďuriancová

  Monika Puchká

  Jana Szabóová

   

  Školník:

  Drahomír Eliáš

   

  Upratovačky:

  Viera Šolcová

  Mária Bodová

  Terézia Kotíková

  Mária Kováčová

  Marta Takáčová