VITAJTE NA STRÁNKACH
  Gymnázia M.R. Štefánika v Košiciach!

  RZ pri gymnáziu


   

  Aj pri našej škole funguje Rodičovské združenie, ktoré je dobrovoľným združením rodičov. Jeho hlavnou činnosťou je spolupráca s vedením školy, pedagogickými aj nepedagogickými zamestnancami pri výchove a vzdelávaní žiakov školy. Pôsobenie Rodičovského združenia pri škole zabezpečuje ochranu záujmov rodičov detí ako osôb primárne zodpovedných za výchovu a vzdelávanie detí.

   

  Členovia Rodičovského združenia pri gymnáziu:

  I.AO - Lucie Orosová

  I.BO - Ing. Janka Weissová

  II.O - Diana Bučková

  III.O - Ing. Denisa Kačmárová

  IV.O - JUDr. Renáta Uličná

  V.O - Ing. Silvia Csánádyová

  VI.O - Ing. Beáta Krišáková

  VII.O - Ing. Gabriela Hrubovčáková

  I.A - Mgr. Soňa Bibková

  II.A - Tatiana Arvaiová

  III.A - Mgr. Lucia Fúrová

  IV.A, IV.B - Mgr. Gabriela Pudelková

  I.FB - Ing. Veronika Galajdová

  II.FB - Andrea Misáková

  III.FB - MUDr. Igor Pramuk

  IV.FB - Ing. Alžbeta Jacková

  V.FB - Jozef Matis

  I.RB - JUDr. Martin Buša

   

  Členovia výboru Rodičovského združenia pri gymnáziu:

  V.FB - Jozef Matis - predseda

  IV.FB - Ing. Alžbeta Jacková

  II.A - Tatiana Arvaiová

  III.A - Mgr. Lucia Fúrová

  III.O - Ing. Denisa Kačmárová

  IV.O - JUDr. Renáta Uličná

  VI.O - Ing. Beáta Krišáková

   

   

  Návrh rozpočtu RZ pri gymnáziu na školský rok 2016/2017

   

  Správa o hospodárení s prostriedkami RZ pri gymnáziu za školský rok 2015/2016

   

  Zmluvy:

   

  Rok 2016                                                         

  Zmluva_2016_01.pdf

  Zmluva_2016_02.pdf

  Zmluva_2016_03.pdf

  Zmluva_2016_04.pdf

  Zmluva_2016_05.pdf

  Zmluva_2016_06.pdf