VITAJTE NA STRÁNKACH
  Gymnázia M.R. Štefánika v Košiciach!

  Rada školy


   

  Rada školy alebo rada školského zariadenia sa ustanovuje na svojom ustanovujúcom zasadnutí v základných školách, v stredných školách, v učilištiach, v špeciálnych školách, v základných umeleckých školách a v školských zariadeniach podľa osobitného predpisu.

   

  Rada školy nášho gymnázia na obdobie rokov 2016 - 2020:

   

  Zástupcovia rodičov:

  1. Ing. Beáta Krišáková
  2. Ing. Štefan Kapusta
  3. Ing. Radoslav Vilček

   
  Zástupcovia z odboru školstva:
  1. Mgr. Ivica Moyzesová
  2. Ing. Magdaléna Vitkovičová
  3. Ing. Viera Kováčová
  4. Ing. Ľubica Krajničáková


  Zástupcovia z pedagógov:
  1. Mgr. Viera Lukáčová
  2. Mgr. Matej Piroh

   Zástupca THP:
  1. Drahomír Eliáš

  Zástupca žiakov:
  1. Monika Lὅfflerová