VITAJTE NA STRÁNKACH
  Gymnázia M.R. Štefánika v Košiciach!

  O škole


   

  Naše gymnázium patrí medzi najstaršie stredné školy na východnom Slovensku, do roku 1858 bolo jedinou strednou školou v Košiciach a do roku 1918 jediným klasickým gymnáziom v tomto meste.

  Popri existujúcom 4-ročnom gymnaziálnom štúdiu vznikla dňa 1. septembra 1991 na pôde Gymnázia Kováčska 28. Košice bilingválna slovensko-francúzska sekcia, ktorá významne ovplyvnila ďalší kvalitatívny i štrukturálny vývoj školy. Stalo sa tak na základe medzivládnej dohody uzavretej medzi Francúzskom a vtedajším Československom. Základným cieľom uvedenej dohody bolo pripraviť budúcich odborníkov pre spoluprácu s Francúzskom v oblasti kultúrnej, ekonomickej a spoločenskovednej.Pri veľmi náročnom štúdiu si žiaci pod vedením kvalifikovaných profesorov, pripravovaných v SR i vo Francúzsku, osvojujú francúzsky jazyk, absorbujú vedecko-technické poznatky v tomto jazyku, do hĺbky sa oboznamujú s literatúrou, kultúrou a spoločensko-vedným životom vo Francúzsku a frankofónnych krajinách. Bilingválna sekcia takto spája dve kultúry, ktoré umožňujú mladým ľuďom mnohostrannejšie poznávanie života a umocňujú tvorivý rozvoj vlastnej osobnosti. 


  Warning: Unknown: write failed: No space left on device (28) in Unknown on line 0

  Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/var/www/clients/client1/web1/tmp) in Unknown on line 0