VITAJTE NA STRÁNKACH
  Gymnázia M.R. Štefánika v Košiciach!

  VÝSLEDKY PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK DO 4-ROČNÉHO GYMNÁZIA


  xxx

   

  Vážení rodičia a milí žiaci,

   

  po spustení funkcionality modulu zo strany aSc Agendy v dňoch 26.05. - 27.05.2020 Vám budú cestou Edupage alebo Vami zadaných emailových adries zaslané rozhodnutia o prijatí/neprijatí Vášho syna/dcéry na štúdium na naše gymnázium.

   

  Touto cestou si dovoľujeme požiadať rodičov prijatých žiakov, aby v termíne do 04.06.2020 (štvrtok) oznámili škole, či ich syn/dcéra nastúpi alebo nenastúpi na štúdium na naše gymnázium.

   

  Rodičia neprijatých žiakov majú právo v lehote do 5 dní od obdržania rozhodnutia o neprijatí žiaka na štúdium podať voči tomuto rozhodnutiu odvolanie riaditeľke školy.