VITAJTE NA STRÁNKACH
  Gymnázia M.R. Štefánika v Košiciach!

  VOĽBY DO RADY RODIČOV 2020 - 2024


  xxx

   

  Vážení rodičia!

   

  V zmysle vyhlášky MŠ SR 291/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov sa na našej škole, Gymnáziu M. R. Štefánika v Košiciach, plánuje uskutočniť dňa 7. apríla 2020 voľba do Rady školy zo zástupcov rodičov.

   

  Z dôvodu prípravy kandidátnej listiny Vás prosíme o informáciu, či máte záujem kandidovať za člena Rady školy voleného zo zástupcov rodičov na funkčné obdobie počas rokov 2020 – 2024.

   

  V prípade, že záujem máte, oznámte túto informáciu na emailovú adresu antoniova@gmrske.sk v termíne do 20.03.2020.