VITAJTE NA STRÁNKACH
  Gymnázia M.R. Štefánika v Košiciach!

  TALENTY NOVEJ EURÓPY


  xxx

   

   

  PRE KOHO JE PROGRAM URČENÝ?

  Program je určený pre žiakov/žiačky a študentov/študentky základných, stredných a tiež vysokých škôl s vynikajúcimi výsledkami na domácej či medzinárodnej scéne, ktorí majú jasnú predstavu o svojom ďalšom napredovaní. Výzva je určená aj pre talentované deti a mladých ľudí, ktorí získali podporu už v minulých ročníkoch programu. Postery.

   

  O PROGRAME

  Stredoeurópska nadácia a spoločnosť SLOVNAFT, a.s., dlhodobo podporujú výnimočné mladé talenty, ktorých rozvoj by mohol byť v dôsledku nedostatku finančných prostriedkov potlačený alebo oslabený. Školy, umelecké školy, športové kluby a centrá voľného času zväčša nemajú dostatočné možnosti a vybavenie na zabezpečenie plnohodnotného rozvoja mladého talentu. Často si ani samotní rodičia talentovaného dieťaťa nemôžu dovoliť podporovať jeho napredovanie v potrebnej miere, najmä ak v rodine nie je jediným dieťaťom.

   

  POZRITE SI KRITÉRIÁ GRANTOVÉHO PROGRAMU

  Chceš sa zapojiť do programu? Tak sa prihlás cez našu online prihlášku! Pred odoslaním prihlášky si, prosím, pozri kritériá programu. Informácie a prihláška.

   

   

  Počas predchádzajúcich rokov CEF spolu so Slovnaftom rozdelili granty v sume takmer 650 tisíc eur medzi 322 nadaných mladých ľudí z celého Slovenska. V tomto roku bude rozdelených opäť 66 tisíc eur. 

   

  Cieľom programu „Talenty Novej Európy“ je identifikovať najtalentovanejších mladých z oblasti umenia, vedy a športu a v záujme ich ďalšieho rozvoja ich podporiť formou grantu. Získaný grant je možné použiť napríklad na nákup hudobného nástroja, vedeckého vybavenia, športového výstroja; na úhradu výdavkov súvisiacich s účasťou na súťažiach, workshopoch a tréningoch – cestovné náklady, registračné poplatky; na úhradu nákladov na lektora alebo trénera, atď. V mnohých prípadoch tieto náklady presahujú možnosti rodičov talentovaných mladých ľudí a bez externej pomoci by sa títo nemohli ďalej rozvíjať. Práve preto CEF v spolupráci so Slovnaftom už 11. rok prichádza s programom, ktorého cieľom je podporiť výnimočné mladé talenty, ktorých rozvoj by nemal byť potlačený alebo oslabený z finančných dôvodov.