VITAJTE NA STRÁNKACH
    Gymnázia M.R. Štefánika v Košiciach!

    SLÁVNOSTNÉ VYHODNOTENIE OLYMPIÁD A SÚŤAŽÍ


    xxx

     

    Dňa 12.06.2019 sa žiačky Lucia Trebuňová zo IV.O triedy, Jana Menová z III.BO triedy a Tamara Illesová z III.AO triedy  zúčastnili slávnostného vyhodnotenia olympiád a súťaží v centre Domino v doprovode p. Lengyelovej. Všetky tri získali tretie miesto v olympiádach. Lucia Trebuňová v chemickej olympiáde, Jana Menová v biologickej olympiáde a Tamara Illesová v dejepisnej olympiáde. K úspešnej reprezentácii školy gratulujeme.