VITAJTE NA STRÁNKACH
  Gymnázia M.R. Štefánika v Košiciach!

  SKÚŠKY DELF OD 11.02.2019 DO 15.02.2019


  xxx

   

   

  Medzinárodná skúška DELF scolaire A1, A2, B1 a B2 sa uskutoční v dňoch od 11.02.2019 do 15.02.2019.

   

  Zápis na skúšku trvá do 11. januára 2019.

   

  Detailné harmonogramy budú zverejnené na dverách učební V.FB, IV.FB  na 1. poschodí.

   

  Prihláška na stiahnutie: Prihlaska_DELF_SCOLAIRE.pdf

   

  Poplatok sa vypláca priamo na bankový účet ALLIANCE FRANCAISE Košice:

   

  IBAN: SK71 1100 0000 0026 2671 8195  

  SWIFT: TATRSKBX

  IČO/DIČ: 313 111 81 

  Do správy pre príjemcu je nutné uviesť priezvisko žiaka a sídlo školy.

  Variabilný symbol: dátum narodenia.
   

  Medzinárodnú skúšku DELF scolaire môžu absolvovať aj žiaci iných stredných škôl.