VITAJTE NA STRÁNKACH
  Gymnázia M.R. Štefánika v Košiciach!

  RUSKÉ SLOVO 2019


  xxx

   

  Dňa 08.03.2019 sa na pôde našej školy konal krajský konkurz Ruského slova, na ktorom v ruskej próze, poézii, sólovom a skupinovom speve súťažili žiaci základných a stredných škôl Košického kraja. Spomedzi 135 súťažiacich sa naši žiaci umiestnili na popredných miestach.

   

  Poézia:  1. miesto III. kategória ruské prostredie: Šimon Jozef Kapusta I.RB

                 1. miesto III. kategória ruské prostredie: Alexandra Čuchtová II.RB

                 1. miesto III. kategória slovenské prostredie: Petra Stein I.A

                 2. miesto II. kategória slovenské prostredie: Jazmínka Dobríková III.O

   

   Próza:  1. miesto III. kategória slovenské prostredie: Milica Petrušová II.RB

                1. miesto III. kategória ruské prostredie: Tímea Marusinová II.RB

   

  Skupinový spev: 1. miesto III. kategória: Samuela Onderíková, Alexandra Čuchtová,Tímea Merkovská, Lea Kallaiová

   

   

  Dňa 05.04.2019 sa v Kulturparku konal celonárodný konkurz Ruské slovo pod záštitou Zväzu Rusov a ambasádou RSFR. Naše gymnázium reprezentovali víťazi krajského konkurzu. Spomedzi vyše 250 účastníkov sa naši žiaci opäť umiestnili na popredných miestach. Zbor Družba získal mimoriadne ocenenie za prínos v oblasti kultúry a vzdelávania od ambasády RSFR.

   

  Poézia: 1. miesto III. kategória ruské prostredie: Šimon Jozef Kapusta I.RB

                3. miesto III. kategória slovenské prostredie: Petra Stein I.A

   

  Próza:  3. miesto III. kategória slovenské prostredie: Milica Petrušová II.RB

               2. miesto III. kategória ruské prostredie: Tímea Marusinová II.RB