VITAJTE NA STRÁNKACH
  Gymnázia M.R. Štefánika v Košiciach!

  REVITALIZÁCIA OKOLIA ŠKOLY 01.05.2019


  xxx

   

  REVITALIZÁCIA OKOLIA ŠKOLY 01.05.2019 - LIST

   

  Vážená pani riaditeľka. Vážení pedagógovia a rodičia. Milí študenti.

   

  Prihováram sa Vám týmto listom, nie len ako starosta Mestskej časti Košice - Staré mesto, ale aj ako poslanec Košického samosprávneho kraja, a poslanec Mesta Košice.

   

  Našou spoločnou prioritou je aktívny vzťah k najbližšiemu životnému prostrediu, v ktorom sa denne pohybuje naša mládež - a to sú areály škôl a ich blízke okolie.

   

  Chcem Vás touto cestou požiadať o pomoc a súčinnosť pri spoločnom postupnom vyčistení a revitalizácii areálov škôl, v rámci našej mestskej časti.

   

  Veríme, že akciami na báze dobrovoľníctva a občianskeho aktívneho prístupu, v koordinovanom postupe miestnej samosprávy, spolu s pedagógmi, študentmi, rodičmi a dobrovoľníkmi, vieme významnou mierou pomôcť ku skultúrneniu našich škôl, a zároveň rozvíjať aj pozitívny občiansky postoj k nášmu najbližšiemu životnému prostrediu.

   

  Pozývam Vás na prvú takúto spoločnú revitalizáciu areálu školy - Gymnázium M. R. Štefánika na Námestí L. Novomeského 4, v stredu 01. mája 2019, o 9:00 hod. Technické a ochranné pomôcky budú zabezpečené, rovnako aj príjemné zázemie počas akcie. Takýmto spoločným postupom, chceme ďalej pokračovať v revitalizácii ďalších škôl.

   

  Milí pedagógovia, rodičia, študenti, dobrovoľníci, tešíme sa na vašu účasť, s tímom Mestskej časti Košice - Staré Mesto.

   

  Spolu vieme dokázať viac.

  S úctou

  Ing. Igor Petrovčik

  starosta