VITAJTE NA STRÁNKACH
  Gymnázia M.R. Štefánika v Košiciach!

  PROGRAM ŠKOLY NA OBDOBIE 25.11. - 29.11.2019


  xxx

   

   

  PROGRAM ŠKOLY NA OBDOBIE
  25.11. - 29.11.2019

   

   

  25.11.2019 pondelok

  1.  Vyučovanie podľa platného rozvrhu.

  2.  Účasť vybraných žiakov na podujatí "Správna voľba povolania".

   

  26.11.2019 utorok

  1.  Vyučovanie podľa platného rozvrhu.

  2.  Internetová matematická olympiáda pre prihlásených žiakov V.FB triedy v odbornej učebni INF1 v čase od 8:00 do 11:00 hod..

  3.  Účasť vybraných žiakov na podujatí "Správna voľba povolania".

  4.  Návšteva expozície pri príležitosti 30. výročia Nežnej revolúcie pre vybraných žiakov končiacich ročníkov počas 3.  a 4. vyučovacej hodiny.

  5. Účasť žiakov III.A triedy na prednáške "Obchodovanie s ľuďmi" organizovanej Odborom prevencie kriminality kancelárie MV SR počas 4. a 5. vyučovacej hodiny.

   

  27.11.2019 streda

  1.  Vyučovanie podľa platného rozvrhu.

  2.  Návšteva Technického múzea v Košiciach pre žiakov II.A triedy počas 3.  a 4. vyučovacej hodiny.

  3. Školské kolo olympiády v nemeckom jazyku pre prihlásených žiakov počas 4. a 5. vyučovacej hodiny v kmeňovej učebni III.RB.

   

  28.11.2019 štvrtok

  1.  Vyučovanie podľa platného rozvrhu.

  2.  Prednáška "Prevencia ochorenia AIDS" organizovaná Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Košiciach pre žiakov I.RB, I.A, II.FB a II.RB triedy počas vyučovacích hodín etickej výchovy.

   

  29.11.2019 piatok

  1.  Vyučovanie podľa platného rozvrhu.

  2. Adaptácia na prvý ročník pre žiakov I.O triedy počas 1. - 2. vyučovacej hodiny a pre žiakov I.RB triedy počas 3. - 4. vyučovacej hodiny vo francúzskej knižnici.

  3.  Prednáška "Prevencia ochorenia AIDS" organizovaná Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Košiciach pre žiakov II.A a VI.O triedy počas vyučovacích hodín etickej výchovy.

  4. V piatok 29.11.2019 sa v učebni SJL počas 5. vyučovacej hodiny uskutoční beseda so spisovateľom Ondrejom Sokolom v rámci podujatia Cena René Anasoft litera gymnazistov pre žiakov VI.O a VII.O triedy a vybraných žiakov ďalších tried, ktorí sú do .podujatia zapojení.