VITAJTE NA STRÁNKACH
  Gymnázia M.R. Štefánika v Košiciach!

  PROGRAM ŠKOLY NA OBDOBIE 24.06. - 28.06.2019


  xxx

   

   

  PROGRAM ŠKOLY NA OBDOBIE
  24.06. - 28.06.2019

   

   

  24.06.2019 pondelok

  1.  V dňoch 24.06. - 27.06.2019 budú prebiehať školské výlety, exkurzie, prednášky, odovzdávanie učebníc, čistenie tried, vydávanie potvrdení a ďalšie triednické práce v čase od:

        8.00 hod. – 11.30 hod. v triedach I.O, II.O, III.AO, III.BO, IV.O, V.O, I.A, I.RB, I.FB

        8.00 hod. – 12.00 hod. v triedach VI.O, VII.O, II.A, III.A, II.FB, III.FB, IV.FB,    II.RB, III.RB pod vedením určených učiteľov podľa rozpisu.

  2. Exkurzia do ZOO v Košiciach pre žiakov IV.O triedy.

   

  25.06.2019 utorok

  1. Exkurzia do Východoslovenského múzea v Košiciach pre žiakov IV.O triedy.

  2. Školský výlet na Lajošku pre žiakov III.AO triedy v dňoch 25.06. - 26.06.2019.

   

  26.06.2019 streda

  1. Školský výlet do Krompách pre žiakov V.O triedy v dňoch 26.06. - 27.06.2019 (odchod 25.06.2019 z Košíc).

  2. Školský výlet do Banskej Štiavnice pre žiakov II.FB triedy v dňoch 26.06. - 27.06.2019

   

  27.06.2019 štvrtok

  1.  Viď. pondelok.

   

  28.06.2019 piatok

  1.  Slávnostné odovzdávanie vysvedčení.