VITAJTE NA STRÁNKACH
  Gymnázia M.R. Štefánika v Košiciach!

  PROGRAM ŠKOLY NA OBDOBIE 18.03. - 22.03.2019


  xxx

   

   

  PROGRAM ŠKOLY NA OBDOBIE
  18.03. - 22.03.2019

   

   

  18.03.2019 pondelok

  1.  Vyučovanie podľa platného rozvrhu.

  2.  Teoretická časť účelového cvičenia pre žiakov I.O, II.O, III.AO, III.BO a IV.O triedy. Rozpis dozoru. Organizačné pokyny k ÚC.

  3.  Bac Blanc z FJL pre žiakov IV.FB triedy v čase od 8:00 do 12:20 hod. a Bac Blanc z BIO pre žiakov V.FB triedy v čase od 9:00 do 12:00 hod.

   

  19.03.2019 utorok

  1. Prijímacie skúšky do BS.

  2.  Účelové cvičenie pre žiakov I.O - VI.O, I.A, II.A, I.FB, I.RB, II.RB triedy. Rozpis dozoru. Organizačné pokyny k ÚC. Náhradný rozvrh pre žiakov ostatných tried. 

   

  20.03.2019 streda

  1.  Vyučovanie podľa platného rozvrhu.

         2.  Bac Blanc z MAT pre žiakov V.FB triedy v čase od 8:00 do 12:00 hod.

   

   21.03.2019 štvrtok

  1.  Vyučovanie podľa platného rozvrhu.

  2.  Počas 1. a 2. vyučovacej hodiny sa uskutoční matematická súťaž Klokan v IV.O triede a v školskej jedálni.

   

  22.03.2019 piatok

  1.  Vyučovanie podľa platného rozvrhu.

  2.  Bac Blanc z CHE pre žiakov V.FB triedy v čase od 9:00 do 12:00 hod.