VITAJTE NA STRÁNKACH
  Gymnázia M.R. Štefánika v Košiciach!

  PROGRAM ŠKOLY NA OBDOBIE 16.04. - 20.04.2018


  xxx

   

   

  PROGRAM ŠKOLY NA OBDOBIE
  16.04. - 20
  .04.2018

   

  16.04.2018 pondelok

  1. Vyučovanie podľa platného rozvrhu.

  2. Prednášky RÚVZ na tému drogy pre III.O triedu počas 3. vyučovacej hodiny a pre IV.O triedu počas 4. vyučovacej hodiny v odbornej učebni BIO.

   

  17.04.2018 utorok

  1.  Vyučovanie podľa platného rozvrhu.

  2. Triedne aktívy v náhradnom termíne: VI.O a II.FB triedy so začiatkom o 16:00 a 17:00 hod., II.AO so začiatkom o 17:00 hod. Triedny aktív V.O triedy sa uskutoční po ukončení PN triedne učiteľky v ďalšom termíne.

  3. Test z FRJ pre IV.FB triedu v čase od 8:00 do 12:00 hod..

   

  18.04.2018 streda

  1. Vyučovanie podľa platného rozvrhu.

  2. Testovanie PISA 2018. Trieda II.AO sa bude vyučovať v učebni JL2.

   

  19.04.2018 štvrtok

  1.  Vyučovanie podľa platného rozvrhu.

  2. Testovanie PISA 2018Trieda II.AO sa bude vyučovať v učebni JL2.

  3. Účasť žiakov tried: IV.O, VI.O, VII.O, II.FB a III.A na divadelnom predstavení.

   

  20.04.2018 piatok

  1.  Vyučovanie podľa platného rozvrhu.