VITAJTE NA STRÁNKACH
  Gymnázia M.R. Štefánika v Košiciach!

  PROGRAM ŠKOLY NA OBDOBIE 13.05. - 17.05.2019


  xxx

   

   

  PROGRAM ŠKOLY NA OBDOBIE
  13.05. - 17.05.2019

   

   

  13.05.2019 pondelok

  1.  Prijímacie skúšky do 4- ročného a 8- ročného gymnázia.

  2.  Písomné maturitné skúšky z francúzskeho jazyka a literatúry pre žiakov IV.FB triedy a z biológie vo francúzskom jazyku pre žiakov V.FB triedy.

  3.  Vyučovanie podľa platného rozvrhu.

  4. Preventívny program "Open" pre III.AO triedu počas 1. - 2. vyučovacej hodiny v kmeňovej triede III.AO.

  5. Preventívny program "Open" pre I.FB triedu počas 3. - 4. vyučovacej hodiny v triede IV.A.

  6. KOŽAZ pre žiakov III.FB, III.RB, III.A a VII.O triedy. Rozpis a informácie.

   

  14.05.2019 utorok

  1.  Vyučovanie podľa platného rozvrhu. 

  2. Preventívny program "Openpre I.A triedu počas 1. - 2. vyučovacej hodiny vo francúzskej knižnici.

  3.  Preventívny program "Pozitívnou psychológiou k podpore zdravej mládežepre II.RB triedu počas 3. - 4. vyučovacej hodiny ​vo francúzskej knižnici.

  4. KOŽAZ pre žiakov III.FBIII.RB, III.A a VII.O triedy. Rozpis a informácie.

   

  15.05.2019 streda

  1. Písomné maturitné skúšky z matematiky vo francúzskom jazyku pre žiakov V.FB triedy.

  2.  Vyučovanie podľa platného rozvrhu. 

   

  16.05.2019 štvrtok

  1.  Prijímacie skúšky do 4- ročného a 8- ročného gymnázia.

  2.  Vyučovanie podľa platného rozvrhu, po 2. vyučovacej hodine vyučovanie nepokračuje, žiaci sa zúčastnia divadelného predstavenia v anglickom jazyku. Rozpis a informácie.

  3. Preventívny program "Open" pre I.RB triedu počas 1. - 2. vyučovacej hodiny v kmeňovej triede I.RB.

  4. KOŽAZ pre žiakov III.FBIII.RB, III.A a VII.O triedy. Rozpis a informácie.

   

  17.05.2019 piatok

  1. Písomné maturitné skúšky z chémie vo francúzskom jazyku pre žiakov V.FB triedy.

  2.  Vyučovanie podľa platného rozvrhu.