VITAJTE NA STRÁNKACH
  Gymnázia M.R. Štefánika v Košiciach!

  PROGRAM ŠKOLY NA OBDOBIE 12.03. - 16.03.2018


  xxx

   

   

  PROGRAM ŠKOLY NA OBDOBIE
  12.03. - 16.03.2018

   

   

  12.03.2018 pondelok

  1.  Vyučovanie podľa platného rozvrhu.

   

  13.03.2018 utorok

  1.  ​EČ a PFIČ MS 2018 zo slovenského jazyka a literatúry pre žiakov maturitných ročníkov.

         Pokyny pre maturantov: 

  - nástup maturantov do maturitných miestností o 9:00 hod.

  - administrácia testov EČ MS: 9:45 -11:25 hod.

  - prestávka pre maturantov: 11:25 - 12:20 hod.

  - administrácia PFIČ MS: 13:00 - 15:30 hod.

  2.  Riaditeľské voľno pre ostatných žiakov.

   

  14.03.2018 streda

  1. ​EČ a PFIČ MS 2018 z cudzích jazykov pre žiakov maturitných ročníkov.

  Pokyny pre maturantov: 

  - nástup maturantov do maturitných miestností o 9:00 hod.

  - administrácia testov EČ MS: 9:45 -11:45 hod.

  - prestávka pre maturantov: 11:45 - 12:30 hod.

  - administrácia PFIČ MS: 13:00 - 14:00 hod.

  2.  Kultúrne podujatie "Svet médií" pre žiakov ostatných tried podľa rozpisu.

   

  15.03.2018 štvrtok

  1.  Vyučovanie podľa platného rozvrhu 

  2.  ​EČ MS 2018 z matematiky pre žiakov maturitných ročníkov.

         Pokyny pre maturantov: 

  - nástup maturantov do maturitných miestností o 9:00 hod.

  - administrácia testov EČ MS: 9:45 -12:15 hod.

  3. Počas 3. a 4. vyučovacej hodiny uskutoční školské kolo recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín pre vybraných žiakov.

   

  16.03.2018 piatok

  1.  Vyučovanie podľa platného rozvrhu.

  2. Prednáška Úradu verejného zdravotníctva na tému "Mozog a duševné zdravie" pre žiakov VII.O, III.A, VIII.O triedy v učebni BIO a pre žiakov V.O, VI.O, I.A triedy v učebni FYZ počas 2. - 4 . vyučovacej hodiny.

  3. Preventívny program "SafeTy" pre žiakov VI.O triedy počas 5. a 6. vyučovacej hodiny.