VITAJTE NA STRÁNKACH
  Gymnázia M.R. Štefánika v Košiciach!

  PROGRAM ŠKOLY NA OBDOBIE 11.11. - 15.11.2019


  xxx

   

   

  PROGRAM ŠKOLY NA OBDOBIE
  11.11. - 15.11.2019

   

   

  11.11.2019 pondelok

  1.  Vyučovanie podľa platného rozvrhu.

  2.  Kariérne poradenstvo pre žiakov IV.FB a IV.RB triedy počas 1. - 3. vyučovacej hodiny v kmeňovej učebni IV.FB.

  3.  Návšteva výstavy "Generál PhDr. Milan Rastislav Štefánik" pre žiakov III.A a VII.O triedy počas 2. - 4. vyučovacej hodiny na Evanjelickom gymnáziu J. A. Komenského.

   

  12.11.2019 utorok

  1.  Vyučovanie podľa platného rozvrhu.

  2. Triedne aktívy RZ so začiatkom o 17:00 hod. v kmeňových učebniach, v čase od 16:30 do 17:00 individuálne konzultácie s vyučujúcimi v zborovni školy a zasadnutie výboru RZ v učebni JL2.

  3. Adaptácia na I. ročník pre I.RB triedu počas 2. a 3. vyučovacej hodiny vo francúzskej knižnici.

   

  13.11.2019 streda

  1.  Vyučovanie podľa platného rozvrhu.

   

  14.11.2019 štvrtok

  1.  Vyučovanie podľa platného rozvrhu.

  2.  Prednáška "Tabakizmus" organizovaná Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Košiciach pre žiakov II.A triedy počas 2. vyučovacej hodiny a pre žiakov V.O triedy počas 3. vyučovacej hodiny.

  3.  Účasť žiakov VI.O triedy na charitatívnej zbierke "Hodina deťom".

  4.  Triedny aktív RZ IV.FB triedy so začiatkom o 17:00 hod. v kmeňovej učebni.

   

  15.11.2019 piatok

  1.  Vyučovanie podľa platného rozvrhu.

  2.  Návšteva podujatia "Svet okolo nás - Irán: zahalená krása" počas 4. - 5. vyučovacej hodiny pre žiakov tried: V.O, VI.O, VII.O, I.A, II.A, III.A, I.FB, II.FB, III.FB, I.RB a II.RB. Vstupné je 2,00€. Vyučovanie po skončení podujatia pre tieto triedy nepokračuje. Rozpis dozoru.