VITAJTE NA STRÁNKACH
  Gymnázia M.R. Štefánika v Košiciach!

  PROGRAM ŠKOLY NA OBDOBIE 10.12. - 14.12.2018


  xxx

   

   

  PROGRAM ŠKOLY NA OBDOBIE
  10.12. - 14.12.2018

   

   

  10.12.2018 pondelok

  1.  Vyučovanie podľa platného rozvrhu.

  2. Štátny test z matematiky pre žiakov IV.FB triedy od 8:00 do 11:00 hod. v učebniach JL1 a JL2. Dozor v triede vykonávajú vyučujúci podľa platného rozvrhu. Náhradné triedy - podľa rozpisu voľných učební.

   

  11.12.2018 utorok

  1.  Vyučovanie podľa platného rozvrhu.

  2.  Preventívny program "Open" pre III.FB triedu počas 1. - 2. vyučovacej hodiny a pre I.O triedu počas 3. - 4. vyučovacej hodiny vo francúzskej knižnici.

  3. Profesijne orientované testovanie pre žiakov IV.FB a III.A triedy od 8:00 do 10:35 hod. v kmeňových učebniach.

  4. Štátny test z matematiky pre žiakov III.FB triedy od 8:00 do 10:15 hod..v učebniach JL1 a JL2. Dozor v triede vykonávajú vyučujúci podľa platného rozvrhu. Náhradné triedy - podľa rozpisu voľných učební.

   

  12.12.2018 streda

  1.  Vyučovanie podľa platného rozvrhu.

  2. Deň otvorených dverí GMRŠ so začiatkom o 15:00 hod. pre všetkých záujemcov o štúdium na našom gymnáziu.

  3.  Vianočná besiedka pre žiakov školy a ich rodičov so začiatkom o 16:00 hod. v priestoroch školy.

   

  13.12.2018 štvrtok

  1.  Vyučovanie podľa platného rozvrhu.

  2. Štátny test z matematiky pre žiakov V.FB triedy od 8:00 do 12:00 hod. v učebni III.FB. Dozor v triede vykonávajú vyučujúci podľa platného rozvrhu. Náhradné triedy - podľa rozpisu voľných učební.

  3.  Pytagoriáda pre prihlásených žiakov počas 1. - 2. vyučovacej hodiny.

   

  14.12.2018 piatok

  1.  Vyučovanie podľa platného rozvrhu.

  2. Štátny test z matematiky pre žiakov II.FB triedy od 8:00 do 9:30 hod. v učebniach JL1 a JL2. Dozor v triede vykonávajú vyučujúci podľa platného rozvrhu. Náhradné triedy - podľa rozpisu voľných učební.

  3. Olympiáda vo FRJ pre prihlásených žiakov počas 1. - 3. vyučovacej hodiny.