VITAJTE NA STRÁNKACH
  Gymnázia M.R. Štefánika v Košiciach!

  PROGRAM ŠKOLY NA OBDOBIE 08.10. - 12.10.2018


  xxx

   

   

  PROGRAM ŠKOLY NA OBDOBIE
  08.10. - 12.10.2018

   

   

  08.10.2018 pondelok

  1.  Vyučovanie podľa platného rozvrhu.

  2.  Prednáška na tému "Zdravý spôsob výživy - prevencia porúch výživy" pre II.A triedu počas 2. vyučovacej hodiny a pre III.A triedu počas 3. vyučovacej hodiny v odbornej učebni BIO.

   

  09.10.2018 utorok

  1.  Vyučovanie podľa platného rozvrhu.

   

  10.10.2018 streda

  1.  Vyučovanie podľa platného rozvrhu.

  2. Zapojenie vybraných žiakov tried II.RB a II.FB do celonárodného projektu NAPPPA (Národný akčný plán pre podporu pohybovej aktivity). Menný zoznam žiakov je umiestnený v zborovni školy.

  3.  Teoretická časť účelového cvičenia pre žiakov I.O, II.O, III.AO, III.BO a IV.O triedy. Zraz žiakov bude o 8:15 hod. pred štadiónom Lokomotívy na zastávke autobusu MHD Havlíčkova. Žiaci sa vláčikom Detskej železnice presunú na Alpinku, kde absolvujú prednášky a praktické ukážky práce príslušníkov hasičského zboru. Rozpis dozoru.

   

  11.10.2018 štvrtok

  1. Pre žiakov III., IV.  ročníkov a V.FB triedy vyučovanie podľa náhradného rozvrhu.

  2. Zapojenie vybraných žiakov tried II.RB, VI.O a II.A do celonárodného projektu NAPPPA (Národný akčný plán pre podporu pohybovej aktivity). Menný zoznam žiakov je umiestnený v zborovni školy.

  3.  Praktická časť účelového cvičenia pre žiakov I.O - IV.O triedy, ktorí budú mať zraz o 8:00 hod. pred budovou školy a pochodom sa presunú na Aničku a späť. Žiaci V.O, I.A, I.FB, I.RB, II.RB triedy budú mať zraz o 8:30 hod. v Čermeli pri Ovečke a pochodom sa presunú na Bankov a späť. Žiaci VI.O, II.FB triedy zraz 8:40 hod. pred OC Galéria v priestore pri bazéne, žiaci II.A triedy zraz 8:40 hod. pred budovou Gymnázia Alejová. Rozpis dozoru.

   

  12.10.2018 piatok

  1.   Vyučovanie podľa platného rozvrhu.

  2. Zapojenie vybraných žiakov tried II.RB a VI.O do celonárodného projektu NAPPPA (Národný akčný plán pre podporu pohybovej aktivity). Menný zoznam žiakov je umiestnený v zborovni školy.