VITAJTE NA STRÁNKACH
  Gymnázia M.R. Štefánika v Košiciach!

  PROGRAM ŠKOLY NA OBDOBIE 04.02. - 08.02.2019


  xxx

   

  PROGRAM ŠKOLY NA OBDOBIE
  04.02. - 08.02.2019

   

   

  04.02.2019 pondelok

  1.  Vyučovanie podľa nového rozvrhu platného od 04.02.2019.

  2.  Školenie k vypĺňaniu prihlášok na VŠ pre žiakov V.FB triedy počas 4. vyučovacej hodiny v JL1.

   

  05.02.2019 utorok

  1.  Vyučovanie podľa platného rozvrhu.

  2. Nácvičné maturitné testy zo SJL pre žiakov končiacich ročníkov. Rozpis jednotlivých tried, miestností a pg. dozoru:

  1. - 2. VH - VIII.O trieda v ŠJ - Nohajová/Líška;

  3. - 4. VH - IV.FB trieda v ŠJ - Marková/Denis;

  5. - 6. VH - IV.A v JL1 a JL2 - Zahatňanská/Zahatňanská.

  Z dôvodu návštevy zástupcov MŠVVaŠ SR a konania nácvičného maturitného testovania zo SJL budú k dispozícii náhradné učebne za JL1 a JL2 počas 3. - 6. VH:

  3.VH - JL1 -> IV.O  presun do učebne II.O

  4.VH - JL1 -> I.O  presun do učebne I.O

  4.VH - JL2 -> II.FB  presun do učebne I.O

  5. a 6.VH - JL1 -> VIII.O  presun do učebne VII.O

  5. a 6.VH - JL2 -> II.FB  presun do učebne V.FB

  3. Prezentácia možností štúdia v Ruskej federácii pre žiakov končiacich ročníkov v učebniach JL1 a JL2.

  4. Preventívny program pre žiakov II.RB triedy počas 6. a 7. vyučovacej hodiny.

   

  06.02.2019 streda

  1.  Vyučovanie podľa platného rozvrhu.

  2.  DOD so začiatkom o 15:00 hod. Tešíme sa na vás všetkých! Neváhajte a príďte! :-) Informácie.

   

  07.02.2019 štvrtok

  1.  Vyučovanie podľa platného rozvrhu.

  2. Prípravný maturitný test z francúzskeho jazyka pre žiakov IV.FB triedy počas 1. - 4. vyučovacej hodiny v učebni III.FB. Pedagogický dozor vykonávajú vyučujúci podľa rozvrhu. 

  3.  Návšteva divadelného predstavenia "Ťapákovci" v Historickej radnici v Košiciach so začiatkom o 19:00 hod. pre žiakov a učiteľov školy. 

   

  08.02.2019 piatok

  1.  Vyučovanie podľa platného rozvrhu.

  2. Triedny aktív pre rodičov žiakov II.FB triedy so začiatkom 16:00 hod. v kmeňovej triede.