VITAJTE NA STRÁNKACH
  Gymnázia M.R. Štefánika v Košiciach!

  PROGRAM ŠKOLY NA OBDOBIE 02.12. - 06.12.2019


  xxx

   

   

  PROGRAM ŠKOLY NA OBDOBIE
  02.12. - 06.12.2019

   

   

  02.12.2019 pondelok

  1.  Vyučovanie podľa platného rozvrhu.

   

  03.12.2019 utorok

  1.  Vyučovanie podľa platného rozvrhu.

  2.  Prednáška "Výchova k plánovanému partnerstvu, manželstvu a rodičovstvu organizovaná Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Košiciach pre žiakov I.RB triedy počas 5. vyučovacej hodiny a I.A triedy počas 6. vyučovacej hodiny v odbornej učebni biológie.

  3. Adaptácia na prvý ročník pre žiakov I.FB triedy počas 1. - 2. vyučovacej hodiny vo francúzskej knižnici.

  4. Program "OPEN" pre žiakov II.O triedy počas 3. - 4. vyučovacej hodiny vo francúzskej knižnici.

   

  04.12.2019 streda

  1.  Vyučovanie podľa platného rozvrhu.

  2. Účasť žiakov VIII.O, VII.O, IV.A a V.FB triedy na veľtrhu "PROEDUCO" počas 4. - 8. vyučovacej hodiny. Rozpis dozoru.

  3. Beseda s pamätníčkou druhej svetovej vojny počas 2. - 3. vyučovacej hodiny pre žiakov IV.FB triedy. 

   

  05.12.2019 štvrtok

  1.  Vyučovanie podľa platného rozvrhu.

  2.  Olympiáda z francúzskeho jazyka pre vybraných žiakov francúzskej bilingválnej sekcie počas 1. - 5. vyučovacej hodiny v odbornej učebni JL2.

  3.  Olympiáda z geografie pre prihlásených žiakov I. - IV. ročníka OG počas 1. - 3. vyučovacej hodiny v školskej jedálni.

  4.  V rámci kariérneho poradenstva "Testovanie" pre žiakov III.A triedy počas  1. - 3. vyučovacej hodiny.

  5. Účasť žiakov III.A triedy na veľtrhu "PROEDUCO" počas 4. - 7. vyučovacej hodiny pod vedením p. Bojčíka.

  6. Mikulášske korčuľovanie sa pre žiakov II.RB a III.RB triedy.

  7. Prezentácia možností štúdia na stredných školách v USA v JL1 počas 2. vyučovacej hodiny pre triedy II.A (Weissová) a VII.O (Zahatňanská).

   

  06.12.2019 piatok

  1.  Vyučovanie podľa platného rozvrhu.

  2. Účasť žiakov VI.O triedy a žiakov semináru z biológie na podujatí "Zaostrené na Nobelove ceny 2019" počas 3. - 4. vyučovacej hodiny.

  3.  Mikulášsky anglický kvíz počas 1. - 2. vyučovacej hodiny v JL1 pre vybraných žiakov 5. - 8. ročníka OG a  1.- 4. ročníka KG (3 žiaci za triedu).

  4.  Školské kolo "Olympiády ľudských práv" počas 1. - 2. vyučovacej hodiny pre prihlásených žiakov z jednotlivých tried v učebni JL2.