VITAJTE NA STRÁNKACH
  Gymnázia M.R. Štefánika v Košiciach!

  PROGRAM ŠKOLY NA OBDOBIE 02.09. - 06.09.2019


  xxx

   

   

  PROGRAM ŠKOLY NA OBDOBIE
  02.09. - 06.09.2019

   

   

  02.09.2019 pondelok

  1.  Otvorenie nového školského roku 2019/2020 so začiatkom o 8:00 hod. v kmeňových učebniach. Rozpis dozoru.

  2.  Slávnostné otvorenie šk. roku 2019/2020 na školskom dvore so začiatkom o 8:45 hod.

  3.  Opravný/náhradný termín MS 2019 PFIČ z biológie vo francúzskom jazyku so začiatkom o 8:35 hod.

   

  03.09.2019 utorok

  1.  Triednické práce, preberanie učebníc, oboznámenie sa so Školským poriadkom GMRŠ, poučenie o BOZP, rozdávanie potvrdení o návšteve školy. Rozpis dozoru.

   

  04.09.2019 streda

  1.  Triednické práce, preberanie učebníc, oboznámenie sa so Školským poriadkom GMRŠ, poučenie o BOZP, rozdávanie potvrdení o návšteve školy. Rozpis dozoru.

   

  05.09.2019 štvrtok

  1.   Vyučovanie podľa náhradného rozvrhu. Rozpis.

  2.  Opravný/náhradný termín MS 2019 ÚFIČ z anglického jazyka so začiatkom o 8:00 hod. a zo slovenského jazyka a literatúry so začiatkom o 8:20 hod..

   

  06.09.2019 piatok

  1. Vyučovanie podľa náhradného rozvrhu. Rozpis.

  2. Návšteva podujatia "Francúzsky film" pre vybrané triedy. Rozpis.

  3.  Opravný/náhradný termín MS 2019 PFIČ z chémie vo francúzskom jazyku so začiatkom o 8:35 hod..Náhradný termín MS 2019 ÚFIČ z francúzskeho jazyka a literatúry so začiatkom o 8:00 hod. a z biológie vo francúzskom jazyku so začiatkom o 9:00 hod. a z chémie vo francúzskom jazyku so začiatkom o 10:40 hod..