Deprecated: mysql_pconnect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /var/www/clients/client1/web1/web/shared/config.inc.php on line 106
POUKÁZANIE 2% Z DANE ::

  VITAJTE NA STRÁNKACH
  Gymnázia M.R. Štefánika v Košiciach!

  POUKÁZANIE 2% Z DANE


  xxx

   

  Vážení rodičia a priatelia školy,

   

  pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane!

   

  Zákon o dani z príjmov Vám umožňuje darovať 2 % z Vašich zaplatených daní z príjmov organizáciám nezriadeným na podnikanie, ako je aj naše občianske združenie - LACák.

   

  Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%!

   

  Finančné prostriedky budú použité na:

  - skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu na škole,

  - skvalitnenie vybavenia školy.

  Budeme radi, ak sa rozhodnete darovať nám 2% zo svojich daní z príjmu.

   

  Ak neviete, ako na to, poradíme Vám:

  Ste zamestnanec a ročné zúčtovanie dane za vás robí zamestnávateľ

  1. Do 15.02.2020 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.

  2. Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil Potvrdenie_o_zaplateni_dane (.pdf).

  3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.

  4. Stiahnite si a vyplňte  Vyhlásenie (.pdf), v ktorom sú už vyplnené údaje o prijímateľovi.

  5. Obe tieto tlačivá (Vyhlásenie spolu s Potvrdením), doručte do 30. apríla 2020 na daňový úrad podľa Vášho bydliska, prípadne  k nám do školy a my sa už o doručenie na daňový úrad postaráme.

   

  Podávate si daňové priznanie sami?

  1. Riadne vyplňte daňové priznanie.

  2. Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať, minimálne však 3 €.

  3. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 1 prijímateľa (typ A VIII. Oddiel priznania, typ B XII. Oddiel priznania). 

  Obchodné meno alebo názov: LACák

  Sídlo - obec, PSČ, ulica, číslo: Námestie L. Novomeského 1233/4, 040 01 Košice

  Právna forma: občianske združenie

  Identifikačné čislo (IČO/SID): 51192365

   

  Postup pre právnické osoby

  1. Riadne vyplňte daňové priznanie.

  2. Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov právnickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať. Môžete určiť jedného alebo viacerých prijímateľov s uvedením príslušných súm (každému však najmenej 8 Eur).

  3. V daňovom priznaní pre právnické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 3 prijímateľov (IV. časť priznania).

  Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť: 

  Obchodné meno alebo názov: LACák

  Sídlo - obec, PSČ, ulica, číslo: Námestie L. Novomeského 1233/4, 040 01 Košice

  Právna forma: občianske združenie

  Identifikačné čislo (IČO/SID): 51192365

   

  4. Pokiaľ ste si vybrali viac ako troch prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu.

  5. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

   

  Informácie a prípadné otázky: Mgr. Miriam Nohajová Frištiková

  miriamfristikova@gmail.com