VITAJTE NA STRÁNKACH
  Gymnázia M.R. Štefánika v Košiciach!

  OZNAM PRE ŽIAKOV A RODIČOV


  xxx

   

  Vážení rodičia,

   

  dovoľujeme si Vás informovať, že v lokalite školy došlo dnes (11.02.2020) od 6:00 hodiny k havarijnej odstávky vody, ktorej predpokladaný termín ukončenia je plánovaný na 14:00 hod..

   

  Z dôvodu neudržateľnosti prevádzky hygienických zariadení a pitného režimu pre žiakov školy Vám po konzultácii s RÚVZ v Košiciach (Hygiena detí a mládeže) oznamujeme, že vyučovanie pre žiakov V.O - VIII.O triedy a všetkých tried 4-ročného gymnázia a oboch bilingválnych sekcií bude ukončené 3. vyučovacou hodinou (10:35 hod.) a títo žiaci následne opustia školu. Na obed sa môžu vrátiť v čase od 13:00 do 14:30 hod.. (školská jedáleň je zásobovaná cisternou).

   

  Žiaci tried I.O - IV.O budú pokračovať vo vyučovaní podľa platného rozvrhu až do možného výdaja obedov, predpokladaný čas je 11:30 - 12:30. Po obede vo vyučovaní nebudú pokračovať z vyššie uvedených hygienických dôvodov.

   

  V prípade, že Vaše dieťa musí ostať v škole až do Vášho príchodu, kontaktujte prosím triedneho učiteľa.

   

  Za pochopenie a spoluprácu ďakujeme.

  Vedenie školy