VITAJTE NA STRÁNKACH
  Gymnázia M.R. Štefánika v Košiciach!

  MEDZINÁRODNÁ SKÚŠKA DELF


  xxx

   

  Medzinárodná skúška DELF scolaire A1, A2, B1 a B2 sa uskutoční v dňoch od 10.06.2019 do 14.06.2019.

   

  Zápis na skúšku trvá do 10. mája 2019.

   

  Prihláška na stiahnutie: Prihlaska_DELF_SCOLAIRE.pdf

   

  Poplatok sa vypláca priamo na bankový účet ALLIANCE FRANCAISE Košice:

   

  IBAN: SK71 1100 0000 0026 2671 8195,  

  SWIFT: TATRSKBX

  IČO/DIČ: 313 111 81,

  do správy pre príjemcu je nutné uviesť priezvisko žiaka a sídlo školy. Variabilný symbol: dátum narodenia.
   

  Medzinárodnú skúšku DELF scolaire môžu absolvovať aj žiaci iných stredných škôl.